c# uygulama örnekleri

C# ile Fahrenheit ve Celsius arasında dönüşüm yapmak oldukça kolaydır. Fahrenheit sıcaklık birimini Celsius’a dönüştürmek için 5/9 ile çarpıp 32’den çıkarırız. Celsius sıcaklık birimini Fahrenheit’a dönüştürmek için ise, önce 9/5 ile çarpıp, sonra 32 ekleriz.

Aşağıda, kullanıcının girdiği Fahrenheit değerini Celsius’a dönüştüren basit bir C# programı örneği verilmiştir:

csharp

using System;

class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine(“Fahrenheit sıcaklık değerini girin: “);
double fahrenheit = double.Parse(Console.ReadLine());

    double celsius = (fahrenheit - 32) * 5 / 9;

    Console.WriteLine("Celsius sıcaklık değeri: " + celsius);
}

}

Kullanıcının girdiği Fahrenheit sıcaklık değeri, double.Parse() yöntemi kullanılarak double veri tipine dönüştürülür. Daha sonra, bu sıcaklık değeri, yukarıda bahsedilen formül kullanılarak Celsius’a dönüştürülür ve sonuç Console.WriteLine() yöntemi kullanılarak ekrana yazdırılır.

Celsius sıcaklık birimini Fahrenheit’a dönüştürmek için ise, önce Celsius sıcaklık değeri kullanıcıdan alınarak aşağıdaki gibi formül kullanılarak Fahrenheit’a dönüştürülür:

csharp

using System;

class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine(“Celsius sıcaklık değerini girin: “);
double celsius = double.Parse(Console.ReadLine());

    double fahrenheit = celsius * 9 / 5 + 32;

    Console.WriteLine("Fahrenheit sıcaklık değeri: " + fahrenheit);
}

}

Kullanıcının girdiği Celsius sıcaklık değeri, double.Parse() yöntemi kullanılarak double veri tipine dönüştürülür. Daha sonra, bu sıcaklık değeri, yukarıda bahsedilen formül kullanılarak Fahrenheit’a dönüştürülür ve sonuç Console.WriteLine() yöntemi kullanılarak ekrana yazdırılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir