c# uygulama örnekleri

C# programlama dilinde, farklı ifade kullanımı yapmak için birçok yöntem mevcuttur. Aşağıda, C# dilinde farklı ifade kullanımı örnekleri verilmiştir:

c# uygulama örnekleri
c# uygulama örnekleri

Ternary Operatoru Kullanma:

Ternary operatörü, bir koşulun doğru veya yanlış olması durumunda farklı ifadeleri kullanmanıza olanak tanır. Aşağıda bir örnek verilmiştir:

csharp

int x = 5;
string result = x > 10 ? “x 10’dan büyük” : “x 10’dan küçük veya eşit”;

Yukarıdaki örnekte, x’in değeri 10’dan büyük olduğunda, “x 10’dan büyük” yazdırılır. Değilse, “x 10’dan küçük veya eşit” yazdırılır.

Null-Coalescing Operatörü Kullanma:

Null-Coalescing operatörü, bir değişkenin null değer olup olmadığını kontrol eder ve null ise varsayılan bir değer atar. Aşağıda bir örnek verilmiştir:

csharp

int? x = null;
int y = x ?? 10;

Yukarıdaki örnekte, x değişkeni null olduğu için, y değişkenine 10 atar.

String Interpolation Kullanma:

String interpolation, string ifadeleri içinde değişkenleri kolayca kullanmanıza olanak tanır. Aşağıda bir örnek verilmiştir:

csharp

string name = “Ahmet”;
int age = 25;
string result = $”Merhaba, benim adım {name} ve ben {age} yaşındayım.”;

Yukarıdaki örnekte, string interpolation kullanarak name ve age değişkenlerini kullanarak bir cümle oluşturulmuştur.

Bu örnekler, C# dilinde farklı ifade kullanımı yapmak için sadece birkaç yöntemdir. C# dilinde birçok farklı ifade kullanımı yöntemi mevcuttur ve bunları kullanarak kodunuzu daha okunaklı ve etkili hale getirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir