c# uygulama örnekleri

C# dilinde farklı sayısal işlemler uygulaması yapmak için aşağıdaki örnek kodu takip edebilirsiniz:

csharp

using System;

class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Console.Write(“Birinci sayıyı girin: “);
int num1 = int.Parse(Console.ReadLine());

  Console.Write("İkinci sayıyı girin: ");
  int num2 = int.Parse(Console.ReadLine());

  Console.WriteLine("Toplama: " + (num1 + num2));
  Console.WriteLine("Çıkarma: " + (num1 - num2));
  Console.WriteLine("Çarpma: " + (num1 * num2));

  if (num2 != 0)
  {
    Console.WriteLine("Bölme: " + ((double)num1 / num2));
    Console.WriteLine("Mod: " + (num1 % num2));
  }
  else
  {
    Console.WriteLine("Bir sayı sıfıra bölünemez!");
  }

  Console.ReadKey();
}

}

Bu kod, önce kullanıcıdan iki sayı girmesini ister. Daha sonra, girilen sayılarla farklı matematiksel işlemler yapar ve sonuçlarını ekrana yazar. İşlem sonuçlarını hesaplamak için, basit matematiksel operatörler kullanılır: + toplama, – çıkarma, * çarpma, / bölme ve % mod alma. if-else yapısı, ikinci sayı sıfır olduğunda bölme işlemi yapılamayacağı için bu durum için özel bir çıktı yazdırır.

Uygulama örnek olarak şöyle çalışabilir:

makefile

Birinci sayıyı girin: 10
İkinci sayıyı girin: 3
Toplama: 13
Çıkarma: 7
Çarpma: 30
Bölme: 3.33333333333333
Mod: 1

Bu örnekte, kullanıcının girdiği iki sayı (10 ve 3) kullanılarak toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve mod alma işlemleri yapılmış ve sonuçlar ekrana yazdırılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir