c# uygulama örnekleri

C# programlama dilinde Fibonocci sayı dizisi oluşturmak için aşağıdaki kod örneğini kullanabilirsiniz:

c# uygulama örnekleri
c# uygulama örnekleri

csharp

using System;

class FibonacciSeries
{
static void Main()
{
int n, a = 0, b = 1, c = 0;

  Console.Write("Enter the number of terms: ");
  n = int.Parse(Console.ReadLine());

  Console.WriteLine("Fibonacci series:");

  for (int i = 1; i <= n; i++)
  {
    Console.Write("{0} ", a);
    c = a + b;
    a = b;
    b = c;
  }

  Console.ReadLine();
}

}

Yukarıdaki kod, kullanıcıdan Fibonocci sayı dizisi için kaç adet terim istendiğini alır ve ardından diziyi hesaplar ve ekrana yazdırır.

Örneğin, kullanıcı 5 terim istediğinde, program aşağıdaki çıktıyı üretir:

mathematica

Enter the number of terms: 5
Fibonacci series:
0 1 1 2 3

Not: C#’ta, int veri tipinin sınırlı bir değeri olduğundan, uzun Fibonocci dizileri için büyük sayılar kullanmak gerekebilir. Bunun için BigInteger sınıfını kullanabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir