c# uygulama örnekleri

C# dilinde for döngüsü, belirtilen bir koşul sağlandığı sürece bir kod bloğunu belirli bir sayıda tekrarlamak için kullanılır. For döngüsü genellikle bir sayacın (counter) arttırılması veya azaltılması yoluyla çalışır.

For döngüsü yapısı aşağıdaki gibidir:

scss

for (initialization; condition; increment/decrement)
{
// kod bloğu
}

Burada:

Initialization: döngü başlamadan önce bir kez çalıştırılan bir ifadedir. Genellikle sayacın ilk değeri atanır.

Condition: döngünün her tekrarlamasında değerlendirilen bir koşuldur. Koşul sağlandığı sürece döngü devam eder.

Increment/Decrement: her döngü tekrarında sayacın arttırılması veya azaltılması işlemidir.

Kod bloğu: döngü içinde tekrarlanacak kodlar burada yer alır.

Örnek olarak, 1’den 10’a kadar olan sayıları ekrana yazdırmak için aşağıdaki kod kullanılabilir:

css

for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
Console.WriteLine(i);
}

Bu kod, sayacı 1’den başlatır, 10’a kadar (10 dahil) devam eder ve her adımda sayacı 1 arttırır. Her adımda sayı ekrana yazdırılır.

Ayrıca, for döngüsü ile bir dizi veya liste gibi bir veri koleksiyonu üzerinde de işlem yapılabilir. Örneğin, bir dizi içindeki sayıları toplamak için aşağıdaki kod kullanılabilir:

python

int[] numbers = { 1, 2, 3, 4, 5 };
int sum = 0;

for (int i = 0; i < numbers.Length; i++)
{
sum += numbers[i];
}

Console.WriteLine(“Toplam: ” + sum);

Bu kod, bir dizi tanımlar ve her elemanını toplar. Her adımda sayacı 1 arttırarak dizinin elemanlarına erişilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir