c# uygulama örnekleri

C# ile formatlı çıkış işlemleri yapmak için Console.WriteLine veya Console.Write metodları kullanılabilir. Bu metodlar, yazdırılacak verileri bir dizi nesne olarak alır ve bir formatlama dizesi kullanarak verilerin çıktıdaki sıralarını belirler.

Aşağıdaki örnek, bir adet int ve bir adet string değişkenini formatlı olarak yazdırır:

csharp
Copy code
int age = 30;
string name = “John”;
Console.WriteLine(“My name is {0} and I’m {1} years old.”, name, age);

Burada {0} ve {1} yer tutucuları olarak kullanılır. Bu yer tutucular, Console.WriteLine veya Console.Write yöntemine verilen ilk dizideki ilk ve ikinci nesneleri temsil eder. Bu örnekte, name değişkeni {0} yer tutucusunda, age değişkeni ise {1} yer tutucusunda yer alır.

Yukarıdaki örnek çıktısı şöyle olacaktır:

vbnet
Copy code
My name is John and I’m 30 years old.

Ayrıca, formatlama dizesinde yer alan özellikler ile değişkenleri formatlayabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki örnekte, age değişkeni iki basamaklı bir sayı olarak formatlanır:

csharp
Copy code
int age = 30;
string name = “John”;
Console.WriteLine(“My name is {0} and I’m {1:D2} years old.”, name, age);

Burada, :D2 özelliği, age değişkenini iki basamaklı bir onlu sayı olarak biçimlendirir.

Yukarıdaki örnek çıktısı şöyle olacaktır:

vbnet
Copy code
My name is John and I’m 30 years old.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir