c# uygulama örnekleri

Gerilim, akım ve direnç hesaplamaları Ohm kanunu kullanılarak yapılabilir. Ohm kanunu, V = I * R formülü ile ifade edilir, burada V gerilimi (Volt), I akımı (Amper) ve R direnci (Ohm) temsil eder.

Örneğin, bir devrede 5V gerilim ve 10 Ohm direnç olduğunu varsayalım. Akımı hesaplamak için, Ohm kanununu kullanarak I = V / R formülü ile akımı hesaplayabiliriz. Bu durumda, I = 5V / 10 Ohm = 0.5 Amper olarak hesaplanır.

C# kodu ile bu hesaplamayı yapmak için aşağıdaki gibi bir örnek yazılabilir:

csharp

double gerilim = 5; // Gerilim değeri (V)
double direnc = 10; // Direnç değeri (Ohm)

double akim = gerilim / direnc; // Akımı hesapla (Amper)

Console.WriteLine(“Akım: ” + akim + ” Amper”); // Sonucu yazdır

Bu kod örneği, 5V gerilim ve 10 Ohm direnci olan bir devredeki akımı hesaplar ve sonucu “Akım: 0.5 Amper” şeklinde ekrana yazdırır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir