c# uygulama örnekleri

C# ile girilen en büyük 3 sayının ortalamasını almak için, kullanıcıdan en az 3 sayı girmesini istemeniz gerekiyor. Daha sonra, bu sayıları büyükten küçüğe sıralayabilirsiniz. Sıralamadan sonra, dizinin ilk üç elemanının ortalamasını alarak sonucu hesaplayabilirsiniz. İşlemi gerçekleştirmek için aşağıdaki kod örneğini kullanabilirsiniz:

csharp

int[] numbers = new int[5]; // 5 elemanlı bir dizi oluşturuyoruz

Console.WriteLine(“Lütfen en az 3 sayı giriniz:”);
for (int i = 0; i < numbers.Length; i++)
{
numbers[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
}

Array.Sort(numbers); // Sayıları küçükten büyüğe sıralıyoruz

double average = (numbers[numbers.Length – 1] + numbers[numbers.Length – 2] + numbers[numbers.Length – 3]) / 3.0; // En büyük 3 sayının ortalaması

Console.WriteLine($”En büyük 3 sayının ortalaması: {average}”);

Yukarıdaki kod örneği, kullanıcıdan en az 3 sayı girmesini isteyerek başlar. Daha sonra, girilen sayıları küçükten büyüğe sıralar ve dizinin son üç elemanının ortalamasını hesaplar. Son olarak, hesaplanan ortalama değeri ekrana yazdırır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir