c# uygulama örnekleri

C# programlama dili kullanarak girilen sayılar içerisinden en büyük sayıyı bulmak oldukça kolaydır. Bunun için, bir Windows Form uygulaması oluşturabilir ve bir TextBox kontrolü ekleyebilirsiniz. Kullanıcı, TextBox kontrolüne virgülle ayrılmış sayıları girebilir.

c# uygulama örnekleri
c# uygulama örnekleri

Ardından, kullanıcının girdiği sayıları bir diziye dönüştürmeniz gerekiyor. Bu işlemi yapmak için, Split() metodu kullanılabilir. Bu metot, bir dizeyi belirtilen ayracı kullanarak alt dizelere ayırır. Örneğin, aşağıdaki kod parçası, TextBox kontrolünden virgülle ayrılmış sayıları diziye dönüştürür:

lua

string input = textBox1.Text;
string[] numbers = input.Split(‘,’);

Daha sonra, en büyük sayıyı bulmak için, dizideki her bir sayıyı karşılaştırmanız gerekiyor. Bunun için, bir döngü kullanabilirsiniz. Döngüde, dizinin ilk elemanını en büyük sayı olarak varsayabilirsiniz. Daha sonra, her bir sayıyı en büyük sayıyla karşılaştırın. Eğer karşılaştırılan sayı, en büyük sayıdan daha büyükse, en büyük sayıyı güncelleyin. Örneğin:

css

int[] nums = Array.ConvertAll(numbers, int.Parse);

int maxNum = nums[0];
for (int i = 1; i < nums.Length; i++) { if (nums[i] > maxNum)
{
maxNum = nums[i];
}
}

Bu kod, dizideki her bir sayıyı karşılaştırır ve en büyük sayıyı bulur. Son olarak, en büyük sayıyı bir MessageBox veya Label kontrolü gibi bir kullanıcı arayüzü elemanına yazdırabilirsiniz. Örneğin:

mathematica

MessageBox.Show(“En büyük sayı: ” + maxNum);

Bu şekilde, kullanıcının girdiği sayılar içerisinde en büyük sayıyı bulabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir