c# uygulama örnekleri

C# ile girilen sayıların en büyük ve en küçüğünü bulmak için aşağıdaki kod örneğini kullanabilirsiniz:

csharp

int sayi1, sayi2, sayi3, enBuyuk, enKucuk;

Console.Write(“1. sayıyı girin: “);
sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.Write(“2. sayıyı girin: “);
sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.Write(“3. sayıyı girin: “);
sayi3 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

enBuyuk = sayi1;
enKucuk = sayi1;

if (sayi2 > enBuyuk)
{
enBuyuk = sayi2;
}
else if (sayi2 < enKucuk)
{
enKucuk = sayi2;
}

if (sayi3 > enBuyuk)
{
enBuyuk = sayi3;
}
else if (sayi3 < enKucuk)
{
enKucuk = sayi3;
}

Console.WriteLine(“En büyük sayı: {0}”, enBuyuk);
Console.WriteLine(“En küçük sayı: {0}”, enKucuk);

Bu kodda, öncelikle kullanıcıdan üç adet sayı alınır ve her biri bir değişkene atanır. Daha sonra, if ve else if koşullu ifadeleri kullanarak, girilen üç sayı arasında en büyük ve en küçük olanlar belirlenir. En büyük sayıyı belirlemek için önce enBuyuk değişkenine sayi1 atanır. Daha sonra, sayi2 ve sayi3 sırasıyla enBuyuk değerinden büyük ise enBuyuk değişkeni güncellenir. En küçük sayıyı belirlemek için de benzer bir işlem yapılır, ancak bu kez enKucuk değişkeni kullanılır. Son olarak, Console.WriteLine metodu kullanılarak en büyük ve en küçük sayılar ekrana yazdırılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir