c# uygulama örnekleri

C# programlama diliyle basit bir günlük fal uygulaması oluşturmak için şu adımları takip edebilirsiniz:

Arayüz oluşturma: İlk olarak, bir Windows Forms uygulaması oluşturun ve kullanıcı arayüzü için gerekli bileşenleri ekleyin. Bu bileşenler arasında, birkaç metin kutusu, birkaç etiket ve bir buton yer alabilir. Örneğin, kullanıcının adını girmesi için bir metin kutusu ve Falı Göster butonu ekleyebilirsiniz.

Veritabanı oluşturma: Bir veritabanı oluşturun ve Fal bilgilerini saklamak için bir tablo oluşturun. Bu tablo, falın adı, yorumu, tarihi vb. bilgileri içerebilir.

Veritabanı bağlantısını kurun: SqlConnection nesnesi ile veritabanı bağlantısını kurun ve SqlCommand nesnesi ile Fal verilerini veritabanından okumak için SELECT sorgusunu yazın.

scss

SqlConnection con = new SqlConnection(“Data Source=myServerAddress;Initial Catalog=myDataBase;Integrated Security=True”);
con.Open();

SqlCommand cmd = new SqlCommand(“SELECT * FROM Fals WHERE FalAdi=@falAdi”, con);
cmd.Parameters.AddWithValue(“@falAdi”, txtFalAdi.Text);

SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();

if (reader.Read())
{
lblFalYorumu.Text = reader[“FalYorumu”].ToString();
lblFalTarihi.Text = reader[“FalTarihi”].ToString();
}
else
{
lblFalYorumu.Text = “Aradığınız fal bulunamadı.”;
lblFalTarihi.Text = “”;
}

reader.Close();
con.Close();

Fal yorumunu gösterin: Kullanıcının girdiği Fal adını alın ve veritabanından ilgili Fal yorumunu okuyun. Daha sonra, Fal yorumu ve Fal tarihi gibi diğer bilgileri, kullanıcı arayüzündeki uygun etiketlere yerleştirin.

Fal kayıtlarını güncelleyin: Uygulamayı genişletmek isterseniz, kullanıcıların Fal yorumlarını kaydedebilecekleri bir bölüm de ekleyebilirsiniz. Bu bölümde, bir metin kutusu ve Kaydet butonu ekleyebilirsiniz. Kaydet butonuna tıklandığında, Fal yorumunu veritabanına ekleyen bir INSERT INTO sorgusu yazın.

Örneğin:

perl

SqlCommand cmd = new SqlCommand(“INSERT INTO Fals (FalAdi, FalYorumu, FalTarihi) VALUES (@falAdi, @falYorumu, @falTarihi)”, con);
cmd.Parameters.AddWithValue(“@falAdi”, txtFalAdi.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue(“@falYorumu”, txtFalYorumu.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue(“@falTarihi”, DateTime.Now);

cmd.ExecuteNonQuery();

Bu şekilde, kullanıcıların Fal yorumlarını kaydedebileceği ve gelecekteki sorgulamalar için veritabanında tutulabileceği bir günlük Fal

Fal kayıtlarını listeleme: Kullanıcılara daha önce kaydedilen Fal yorumlarını da göstermek isteyebilirsiniz. Bu durumda, uygulamaya bir Liste butonu ekleyebilirsiniz. Liste butonuna tıklandığında, veritabanından Fal kayıtlarını okuyan bir SELECT sorgusu yazın ve sonuçları bir DataGridView bileşeni içinde gösterin.

java

SqlCommand cmd = new SqlCommand(“SELECT * FROM Fals”, con);

SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd);
DataTable dt = new DataTable();
da.Fill(dt);

dataGridView1.DataSource = dt;

Fal kayıtlarını silme: Kullanıcılara Fal kayıtlarını silme seçeneği de sunabilirsiniz. Bu durumda, her kayıt için bir Sil butonu ekleyebilirsiniz. Sil butonuna tıklandığında, Fal kaydını veritabanından silmek için bir DELETE sorgusu yazın.

java

SqlCommand cmd = new SqlCommand(“DELETE FROM Fals WHERE FalId=@falId”, con);
cmd.Parameters.AddWithValue(“@falId”, falId);

cmd.ExecuteNonQuery();

Fal yorumu analizi: Uygulamanızı daha da geliştirmek için, Fal yorumlarını analiz edebilir ve kullanıcılara Fal yorumlarının anlamlarını açıklayan bir bölüm ekleyebilirsiniz. Bu bölümde, Fal yorumlarını doğru bir şekilde yorumlamak için kullanabilecekleri bilgileri sağlayabilirsiniz.

Örneğin, bir Fal yorumunda kedi sembolü göründüğünde, kedinin sembolizmi hakkında bilgi vererek kullanıcılara yardımcı olabilirsiniz. Böylece, uygulamanız kullanıcılara sadece Fal yorumu sunmakla kalmaz, aynı zamanda Fal yorumlarını anlama ve yorumlama becerilerini de geliştirir.

Sonuç olarak, C# programlama dili ile basit bir günlük Fal uygulaması oluşturmak için yukarıdaki adımları takip edebilirsiniz. Uygulamayı daha da geliştirmek isterseniz, kullanıcı arayüzünü özelleştirebilir ve daha kapsamlı bir Fal yorumu analizi bölümü ekleyebilirsiniz.

By Artsın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir