c# uygulama örnekleri

C# kullanarak bir havuzun ne kadar su ile doldurulacağını ve havuzun toplam hacmini hesaplamak için şu adımları takip edebilirsiniz:

Havuzun boyutlarını kullanıcıdan alın. Örneğin, havuzun derinliği, genişliği ve uzunluğu.

Havuzun şekline bağlı olarak, havuzun hacmini hesaplamak için uygun bir formül kullanın. Örneğin, bir dikdörtgen havuzun hacmi şu şekilde hesaplanabilir: hacim = uzunluk x genişlik x derinlik.

Kullanıcının havuzu doldurmak için ne kadar suya ihtiyaç duyduğunu hesaplamak için, havuzun hacmini litre veya galon cinsinden dönüştürün. Bu işlem için bir dönüşüm oranı kullanabilirsiniz. Örneğin, 1 galon su 3.785 litreye eşittir.

Kullanıcıya havuzu doldurmak için ne kadar suya ihtiyaç duyduklarını ve havuzun toplam hacmini gösteren bir çıktı gösterin.

Aşağıda, bir örnek kod örneği yer almaktadır:

arduino

using System;

class Havuz
{
static void Main(string[] args)
{
// Havuz boyutlarını alın
Console.Write(“Havuzun uzunluğunu girin (metre cinsinden): “);
double uzunluk = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

  Console.Write("Havuzun genişliğini girin (metre cinsinden): ");
  double genislik = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

  Console.Write("Havuzun derinliğini girin (metre cinsinden): ");
  double derinlik = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

  // Havuz hacmini hesapla
  double hacim = uzunluk * genislik * derinlik;

  // Havuzun hacmini litre cinsinden hesapla
  double hacimLitre = hacim * 1000;

  // Havuzu doldurmak için gereken suyu hesapla (1m³ su 1000 litre)
  double suMiktariLitre = hacimLitre;

  // Çıktıyı göster
  Console.WriteLine("Havuzun hacmi: {0} m³", hacim);
  Console.WriteLine("Havuzu doldurmak için gereken su miktarı: {0} litre", suMiktariLitre);
}

}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir