c# uygulama örnekleri

Havuz probleminde, havuzun belirli bir sürede kaç litre su kaybedeceği sorulur. Bu problem için gerekli olan veriler, havuzun başlangıçtaki su seviyesi, kayıp hızı ve belirli bir süre verilir. C# ile bu problemin çözümü aşağıdaki gibi yapılabilir:

c# uygulama örnekleri
c# uygulama örnekleri

csharp

Console.Write(“Havuzun başlangıçtaki su seviyesi (litre): “);
int baslangicSuSeviyesi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.Write(“Havuzun kayıp hızı (litre/saat): “);
int kayipHizi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.Write(“Süre (saat): “);
int sure = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

int kalanSu = baslangicSuSeviyesi – (kayipHizi * sure);
if (kalanSu < 0)
{
Console.WriteLine(“Havuz suyu bitti!”);
}
else
{
Console.WriteLine(“Havuzda kalan su miktarı: ” + kalanSu + ” litre”);
}

Bu kod parçasında, kullanıcıdan başlangıçtaki su seviyesi, kayıp hızı ve süre bilgileri istenir. Daha sonra, kaybedilen su miktarı hesaplanır ve kalan su miktarı belirlenir. Eğer kalan su miktarı sıfırın altına düşerse, havuz suyu bittiği anlamına gelir ve buna göre bir mesaj yazdırılır. Aksi takdirde, havuzda kalan su miktarı ekrana yazdırılır.

Örneğin, havuzun başlangıçtaki su seviyesi 1000 litre, kayıp hızı 50 litre/saat ve süre 10 saat olarak verildiğinde, havuzda kalan su miktarı şu şekilde hesaplanır:

scss

Kalan su = Başlangıç su seviyesi – (Kayıp hızı x Süre)
= 1000 – (50 x 10)
= 500

Bu durumda, havuzda kalan su miktarı 500 litredir ve ekrana “Havuzda kalan su miktarı: 500 litre” şeklinde bir çıktı yazdırılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir