c# uygulama örnekleri

C# dilinde IF yapısı, belirli bir koşulun sağlanıp sağlanmadığını kontrol ederek, bu koşula göre farklı işlemlerin yapılmasını sağlayan bir kontrol yapısıdır. IF yapısı, programlama dillerinde sıklıkla kullanılan bir yapıdır ve karar yapıları (conditional structures) olarak da adlandırılır.

IF yapısı, belirli bir koşulun sağlanıp sağlanmadığını kontrol eder. Eğer koşul sağlanıyorsa, belirtilen işlemler gerçekleştirilir. Koşul sağlanmıyorsa, belirtilen işlemler atlanır ve program diğer işlemlere devam eder.

IF yapısı aşağıdaki şekilde kullanılabilir:

csharp

if (koşul)
{
// işlemler
}

koşul, bir mantıksal ifade veya bir değişkenin değerine bağlı bir koşul ifadesi olabilir. Eğer koşul doğru (true) olarak değerlendirilirse, işlemler gerçekleştirilir. Eğer koşul yanlış (false) olarak değerlendirilirse, işlemler atlanır ve program devam eder.

Örneğin, aşağıdaki kod parçasında, sayi değişkeni 5’ten küçükse ekrana “Sayı 5’ten küçük” yazdırılır. Eğer sayi değişkeni 5 veya daha büyükse, ekrana “Sayı 5’ten büyük veya eşit” yazdırılır.

csharp

int sayi = 3;

if (sayi < 5)
{
Console.WriteLine(“Sayı 5’ten küçük”);
}
else
{
Console.WriteLine(“Sayı 5’ten büyük veya eşit”);
}

IF yapısının sonuna “else” anahtar kelimesi eklenebilir. “else” bloğu, koşul yanlış olduğunda gerçekleştirilecek işlemleri belirtir. Bu blok, koşul sağlanmadığında çalıştırılacak alternatif bir kod bloğu sağlar.

Örneğin, aşağıdaki kod parçasında, sayi değişkeni 5’ten küçükse ekrana “Sayı 5’ten küçük” yazdırılır. Eğer sayi değişkeni 5 veya daha büyükse, ekrana “Sayı 5’ten büyük veya eşit” yazdırılır.

csharp

int sayi = 7;

if (sayi < 5)
{
Console.WriteLine(“Sayı 5’ten küçük”);
}
else
{
Console.WriteLine(“Sayı 5’ten büyük veya eşit”);
}

IF yapısı, birden fazla koşulun kontrol edilmesine de olanak sağlar. Bunun için else if anahtar kelimesi kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir