c# uygulama örnekleri

İstanbul Kart, İstanbul’da toplu taşıma araçları için kullanılan bir akıllı kart sistemidir. C# programlama dili kullanarak İstanbul Kart bakiye işlemi yapmak için öncelikle İstanbul Kart API’sını kullanabileceğimiz bir kütüphane veya servis bulmamız gerekmektedir.

İstanbul Kart API’sı, İstanbul Kart’ın web servisleri aracılığıyla bakiye sorgulama, kart durumu sorgulama, son işlemler sorgulama ve bakiye yükleme gibi işlemleri gerçekleştirmemizi sağlar. Bu API’yi kullanarak C# programlama dili ile İstanbul Kart bakiye işlemleri gerçekleştirebiliriz.

Öncelikle İstanbul Kart API’sine bağlanabilmek için bir API anahtarı edinmemiz gerekmektedir. Bu anahtar ile bakiye sorgulama ve bakiye yükleme işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Örneğin, aşağıdaki gibi bir kod bloğu kullanarak, İstanbul Kart API’sini kullanarak bakiye sorgulama işlemini gerçekleştirebiliriz:

csharp

using System;
using System.Net.Http;
using System.Threading.Tasks;
using Newtonsoft.Json.Linq;

class Program
{
static async Task Main(string[] args)
{
string apiKey = “API_KEY”;
string cardNumber = “CARD_NUMBER”;
string url = $”https://api.ibb.gov.tr/iett/kart-bakiye?apiKey={apiKey}&kartNo={cardNumber}”;

  using (var httpClient = new HttpClient())
  {
    var response = await httpClient.GetAsync(url);
    var content = await response.Content.ReadAsStringAsync();
    var data = JObject.Parse(content)["data"];
    var balance = data["bakiye"].Value<decimal>();
    Console.WriteLine($"Kart bakiyesi: {balance} TL");
  }
}

}

Bu kod bloğunda, öncelikle bir API anahtarı ve İstanbul Kart numarası tanımlanmıştır. Daha sonra, tanımlanan bu değerler kullanılarak bir URL oluşturulmuştur. Bu URL, İstanbul Kart API’sine bakiye sorgulama işlemini gerçekleştirmek için gönderilen isteği temsil etmektedir.

Daha sonra, HttpClient sınıfı kullanılarak bu URL’ye bir GET isteği gönderilmiştir. İstanbul Kart API’si bu isteği aldıktan sonra, geriye bir JSON yanıtı döndürmektedir. Bu yanıt, ReadAsStringAsync() yöntemi kullanılarak bir string olarak alınmış ve JObject sınıfı kullanılarak ayrıştırılmıştır. Bu ayrıştırma işlemi sonucunda elde edilen data değişkeni, API’nin döndürdüğü verileri içermektedir. data değişkeni içindeki bakiye özelliği, kartın mevcut bakiyesini içermektedir ve Value() yöntemi kullanılarak bu değer decimal türüne dönüştürülmüştür. Böylece, kartın mevcut bakiyesi bir decimal değişkeninde saklanmaktadır. Bu değer daha sonra kullanıcının isteğine göre ekranda gösterilebilir veya başka bir işlem için kullanılabilir. İstanbul Kart API’si ile iletişim kurarak bakiye sorgulama işlemi gibi temel işlemleri gerçekleştirebilir ve bu işlemleri kullanarak bir İstanbul Kart yönetim uygulaması geliştirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir