c# uygulama örnekleri

Karmaşık bir for döngüsü örneği, üç adet iç içe for döngüsü kullanarak bir matrisin elemanlarını tek tek işleyip işlem sonucunu farklı bir matrise atamaktır. Aşağıdaki kod parçasında, 3×3’lük iki adet matris oluşturulacak ve ilk matrisin elemanları ikinci matriste belirli bir işlemden geçirilerek işlem sonucu yeni matrise atanacaktır:

csharp

int[,] matris1 = { { 1, 2, 3 }, { 4, 5, 6 }, { 7, 8, 9 } };
int[,] matris2 = new int[3, 3];

for (int i = 0; i < 3; i++)
{
for (int j = 0; j < 3; j++)
{
for (int k = 0; k <= i; k++)
{
matris2[i, j] += matris1[k, j];
}
}
}

Console.WriteLine(“Yeni Matris: “);
for (int i = 0; i < 3; i++)
{
for (int j = 0; j < 3; j++)
{
Console.Write(matris2[i, j] + ” “);
}
Console.WriteLine();
}

Yukarıdaki kod parçasında, matris1 adlı bir 3×3’lük tamsayı matrisi ve aynı boyutta bir matris2 adlı boş matris oluşturulmuştur. İlk for döngüsü, i değişkeni ile matrisin satırlarını tek tek işlemektedir. İkinci for döngüsü, j değişkeni ile matrisin sütunlarını tek tek işlemektedir. Üçüncü for döngüsü, k değişkeni ile matris1 matrisinin satırlarını tek tek işlemektedir. Bu döngü sayesinde, matris1 matrisindeki her satırın elemanları, matris2 matrisine belirli bir işlem sonucu eklenmektedir.

Son olarak, Console.WriteLine ve Console.Write metotları kullanılarak, matris2 matrisi ekrana yazdırılmaktadır.

Bu örnekte, üç adet iç içe for döngüsü kullanarak matrisler üzerinde işlem yapmayı öğrendiniz. İç içe for döngüleri, birden fazla boyutta veri depolayan yapıların elemanları üzerinde işlem yapmak için sıklıkla kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir