c# uygulama örnekleri

C# ile kolay matematiksel fonksiyonlar oluşturmak oldukça basittir. Örneğin, bir x değeri alan ve 5 ile çarpan fonksiyonu yazmak isterseniz, aşağıdaki gibi bir kod kullanabilirsiniz:

c# uygulama örnekleri
c# uygulama örnekleri

csharp

static double Fonksiyon(double x)
{
return 5 * x;
}

Bu fonksiyon, bir double tipindeki x değerini alır ve 5 ile çarpar. Sonuç olarak, bir double tipindeki değer döndürür.

Fonksiyonu kullanmak için, örneğin x=3 değeri için fonksiyonun sonucunu hesaplamak isterseniz, aşağıdaki gibi bir kod kullanabilirsiniz:

csharp
Copy code
double sonuc = Fonksiyon(3);
Console.WriteLine(sonuc);

Bu kod, “sonuc” değişkenine Fonksiyon(3) değerini atar ve bu değeri ekrana yazdırır.

Ayrıca, C# içerisinde birçok matematiksel fonksiyon standart olarak bulunmaktadır. Örneğin, Math sınıfı içerisinde sin, cos, tan, log, exp, sqrt, abs ve diğer birçok matematiksel fonksiyon bulunmaktadır. Bu fonksiyonları kullanarak, daha karmaşık matematiksel hesaplamalar yapabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki kod örneği, sin ve cos fonksiyonlarını kullanarak bir dairenin çevresini ve alanını hesaplar:

csharp

double yaricap = 5;
double cevre = 2 * Math.PI * yaricap;
double alan = Math.PI * yaricap * yaricap;
Console.WriteLine(“Dairenin çevresi: ” + cevre);
Console.WriteLine(“Dairenin alanı: ” + alan);

Bu kod, yarıçapı 5 olan bir dairenin çevresini ve alanını hesaplar ve sonuçları ekrana yazdırır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir