c# uygulama örnekleri

Kolay sayısal loto programı, 1-49 arasında 6 farklı sayı seçilmesini gerektirir. Rastgele sayılar üretmek için Random sınıfı kullanılabilir.

Aşağıdaki örnekte, kullanıcıdan kaç kolon oynayacağı sorulur. Daha sonra, her kolon için 1-49 arasında 6 farklı sayı seçilir ve sonuçlar ekrana yazdırılır:

csharp

using System;

class Program {
static void Main(string[] args) {

  Console.Write("Kaç kolon oynamak istiyorsunuz? ");
  int kolonSayisi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

  Random rastgele = new Random();

  for (int i = 1; i <= kolonSayisi; i++) {
    Console.Write("Kolon " + i + ": ");

    int[] sayilar = new int[6];
    int index = 0;

    while (index < 6) {
      int rastgeleSayi = rastgele.Next(1, 50);
      bool varMi = false;

      for (int j = 0; j < index; j++) {
        if (sayilar[j] == rastgeleSayi) {
          varMi = true;
          break;
        }
      }

      if (!varMi) {
        sayilar[index] = rastgeleSayi;
        index++;
      }
    }

    Array.Sort(sayilar);

    foreach (int sayi in sayilar) {
      Console.Write(sayi + " ");
    }

    Console.WriteLine();
  }

  Console.ReadLine();
}

}

Bu programda, kullanıcıya kaç kolon oynayacağı sorulur. Ardından, her kolon için 1-49 arasında 6 farklı sayı seçilir ve ekrana yazdırılır. Bu işlemi gerçekleştirmek için, bir while döngüsü kullanarak rastgele sayılar üretilir ve her sayının daha önce seçilip seçilmediği kontrol edilir. Daha önce seçilmediyse, sayılar dizisine eklenir ve index artırılır. Array.Sort() metodu kullanılarak dizideki sayılar küçükten büyüğe sıralanır.

Örnek çıktı:

yaml

Kaç kolon oynamak istiyorsunuz? 3
Kolon 1: 8 9 16 24 31 44
Kolon 2: 3 5 11 25 26 42
Kolon 3: 1 7 10 11 20 33

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir