c# uygulama örnekleri

C# ile küçükten büyüğe sıralama yapmak için Array.Sort() metodu kullanılabilir. Bu metod, bir dizi içindeki elemanları küçükten büyüğe sıralar. Aşağıdaki örnek kod parçası, küçükten büyüğe sıralama yapmak için kullanılabilir:

csharp

int[] sayilar = { 5, 3, 1, 4, 2 };
Array.Sort(sayilar);

foreach (int sayi in sayilar)
{
Console.Write(sayi + ” “);
}
Yuk
arıdaki örnekte, sayilar adlı bir tamsayı dizisi tanımlanır ve birkaç sayı ile örneklenir. Array.Sort() metodu, sayilar dizisi içindeki elemanları küçükten büyüğe sıralar. Daha sonra, foreach döngüsü kullanılarak sıralanmış elemanlar ekrana yazdırılır.

Büyükten küçüğe sıralama yapmak için ise Array.Sort() metoduna ek olarak, elemanların sıralanma yönünü belirten bir Comparison nesnesi kullanılabilir. Aşağıdaki örnek kod parçası, büyükten küçüğe sıralama yapmak için kullanılabilir:

csharp

int[] sayilar = { 5, 3, 1, 4, 2 };
Array.Sort(sayilar, (a, b) => b.CompareTo(a));

foreach (int sayi in sayilar)
{
Console.Write(sayi + ” “);
}

Yukarıdaki örnekte, Array.Sort() metoduna ek olarak, bir lambda ifadesi kullanılarak Comparison nesnesi tanımlanır. Bu nesne, elemanların büyükten küçüğe sıralanmasını sağlar. Daha sonra, foreach döngüsü kullanılarak sıralanmış elemanlar ekrana yazdırılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir