c# uygulama örnekleri

C# ile kullanıcılı toplama işlemi yapmak için Console uygulaması oluşturabilirsiniz. Aşağıdaki örnek kod parçası, kullanıcıdan iki sayı alarak toplama işlemi yapmanıza olanak sağlar:

csharp

using System;

class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Console.Write(“İlk sayıyı girin: “);
int sayi1 = int.Parse(Console.ReadLine());

  Console.Write("İkinci sayıyı girin: ");
  int sayi2 = int.Parse(Console.ReadLine());

  int toplam = sayi1 + sayi2;

  Console.WriteLine("Toplam: " + toplam);

  Console.ReadKey();
}

}

Yukarıdaki kod parçasında, Console.Write() ve Console.ReadLine() metodları kullanılarak kullanıcıdan iki sayı alınır. Ardından, bu sayılar int.Parse() metodu kullanılarak tamsayıya dönüştürülür. Daha sonra, sayi1 ve sayi2 sayıları toplanarak toplam adlı değişkene atanır. Son olarak, Console.WriteLine() metodu kullanılarak toplama işlemi sonucu ekrana yazdırılır.

Kullanıcının sayıları yanlış formatta girmesi durumunda int.Parse() metodu hata verebilir. Bu nedenle, kullanıcının girdiği değerin doğru formatta olduğunu kontrol etmek için try-catch bloğu kullanılabilir. Aşağıdaki örnek kod parçası, bu konuda bir örnek sunmaktadır:

csharp

using System;

class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int sayi1 = 0, sayi2 = 0;
bool sayi1Ok = false, sayi2Ok = false;

  do
  {
    try
    {
      Console.Write("İlk sayıyı girin: ");
      sayi1 = int.Parse(Console.ReadLine());
      sayi1Ok = true;
    }
    catch (Exception ex)
    {
      Console.WriteLine("Hata: " + ex.Message);
    }
  } while (!sayi1Ok);

  do
  {
    try
    {
      Console.Write("İkinci sayıyı girin: ");
      sayi2 = int.Parse(Console.ReadLine());
      sayi2Ok = true;
    }
    catch (Exception ex)
    {
      Console.WriteLine("Hata: " + ex.Message);
    }
  } while (!sayi2Ok);

  int toplam = sayi1 + sayi2;

  Console.WriteLine("Toplam: " + toplam);

  Console.ReadKey();
}

}

Yukarıdaki örnekte, kullanıcıdan sayılar alınırken int.Parse() metodu try-catch bloğu içinde kullanılır. Eğer kullanıcının girdiği değer doğru formatta değilse, hata mesajı ekrana yazdırılır ve kullanıcıya yeniden sayı girmesi istenir. Do-while döngüsü kullanarak, kullanıcı doğru formatta bir sayı girene kadar istenilen işlemlerin tekrarlanmasını sağlayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir