c# uygulama örnekleri

C# programlama diliyle listeleme koleksiyonu uygulaması yapmak için öncelikle System.Collections.Generic namespace’i altındaki List sınıfından yararlanabilirsiniz. Bu sınıf, bir listedeki öğeleri depolamak için kullanılır.

c# uygulama örnekleri
c# uygulama örnekleri

Aşağıda, basit bir listeleme uygulaması örneği verilmiştir:

csharp

using System;
using System.Collections.Generic;

class Program
{
static void Main(string[] args)
{
// Liste oluşturma
List isimler = new List();

  // Liste üzerinde işlemler yapma
  isimler.Add("Ahmet");
  isimler.Add("Mehmet");
  isimler.Add("Ali");
  isimler.Add("Ayşe");

  // Listenin eleman sayısı
  Console.WriteLine("Listedeki eleman sayısı: " + isimler.Count);

  // Liste elemanlarını ekrana yazdırma
  foreach (string isim in isimler)
  {
    Console.WriteLine(isim);
  }

  // Liste elemanlarını sıralama
  isimler.Sort();

  // Sıralanmış liste elemanlarını ekrana yazdırma
  Console.WriteLine("\nSıralanmış liste elemanları:");
  foreach (string isim in isimler)
  {
    Console.WriteLine(isim);
  }

  // Liste elemanlarını arama
  if (isimler.Contains("Mehmet"))
  {
    Console.WriteLine("\nListede Mehmet adı var.");
  }
  else
  {
    Console.WriteLine("\nListede Mehmet adı yok.");
  }

  // Liste elemanlarını silme
  isimler.Remove("Ali");

  // Silinmiş liste elemanlarını ekrana yazdırma
  Console.WriteLine("\nSilinmiş liste elemanları:");
  foreach (string isim in isimler)
  {
    Console.WriteLine(isim);
  }

  // Tüm liste elemanlarını silme
  isimler.Clear();

  // Listenin eleman sayısı
  Console.WriteLine("\nListedeki eleman sayısı: " + isimler.Count);

  Console.ReadKey();
}

}

Bu örnekte, List sınıfı kullanılarak bir isimler listesi oluşturulur ve bu liste üzerinde birkaç işlem gerçekleştirilir. Öncelikle, Add() metodu kullanılarak liste öğeleri eklenir. Daha sonra, Count özelliği kullanılarak listenin eleman sayısı alınır ve foreach döngüsü kullanılarak liste elemanları ekrana yazdırılır.

Ardından, Sort() metodu kullanılarak liste elemanları alfabetik olarak sıralanır ve tekrar foreach döngüsü kullanılarak sıralanmış liste elemanları ekrana yazdırılır.

Contains() metodu kullanılarak, liste elemanlarının aranması ve Remove() metodu kullanılarak, listeden elemanların silinmesi de örnekte gösterilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir