c# uygulama örnekleri

C# ile market ürün hesaplama uygulaması yapmak için aşağıdaki örnek kod kullanılabilir:

csharp

using System;

namespace MarketHesaplama
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
double toplamFiyat = 0;

    while (true)
    {
      Console.WriteLine("Ürün ismini girin (Çıkmak için 'q' tuşuna basın):");
      string urunAdi = Console.ReadLine();

      if (urunAdi.ToLower() == "q")
      {
        break;
      }

      Console.WriteLine("Ürün fiyatını girin:");
      double urunFiyati = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Ürün miktarını girin:");
      double urunMiktari = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

      double urunToplamFiyat = urunFiyati * urunMiktari;
      toplamFiyat += urunToplamFiyat;

      Console.WriteLine("Ürün Toplam Fiyatı: " + urunToplamFiyat);
    }

    Console.WriteLine("Toplam Fiyat: " + toplamFiyat);
    Console.ReadLine();
  }
}

}

Bu örnekte, kullanıcıdan ürün adı, fiyatı ve miktarı istenir. Ürünün toplam fiyatı hesaplanır ve ekrana yazdırılır. Kullanıcı yeni bir ürün eklemek istediği sürece bu işlem tekrarlanır. Kullanıcı, “q” tuşuna basarak ürün ekleme işleminden çıkabilir. Ürünlerin toplam fiyatı hesaplanır ve ekrana yazdırılır.

Bu örnekte kullanılan while döngüsü, kullanıcının istediği kadar ürün eklemesine izin verir. Ayrıca, kullanıcının “q” tuşuna basarak ürün ekleme işleminden çıkmasını sağlar.

Bu örnekte kullanılan toplamFiyat değişkeni, toplam ürün fiyatlarının tutulmasını sağlar. Yeni ürünler ekledikçe, toplam fiyat bu değişkene eklenir ve sonunda toplam fiyat ekrana yazdırılır.

Bu örnekte kullanılan Convert.ToDouble() fonksiyonu, kullanıcının girdiği değeri double veri tipine dönüştürmek için kullanılır. Bu, kullanıcının girdiği sayısal değerlerin doğru şekilde hesaplanabilmesini sağlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir