c# uygulama örnekleri

Matematiksel fonksiyonlar C# programlama dili ile kolayca oluşturulabilir. Örneğin, bir x değeri alan ve x^2-2x+1 fonksiyonunu hesaplayan bir fonksiyon yazmak için aşağıdaki gibi bir kod kullanabilirsiniz:

c# uygulama örnekleri
c# uygulama örnekleri

csharp

static double Fonksiyon(double x)
{
return xx – 2x + 1;
}

Bu fonksiyon, bir double tipindeki x değerini alır ve bu değeri kullanarak x^2-2x+1 formülünü hesaplar. Sonuç olarak, bir double tipindeki değer döndürür.

Fonksiyonu kullanmak için, örneğin x=3 değeri için fonksiyonun sonucunu hesaplamak isterseniz, aşağıdaki gibi bir kod kullanabilirsiniz:

csharp

double sonuc = Fonksiyon(3);
Console.WriteLine(sonuc);

Bu kod, “sonuc” değişkenine Fonksiyon(3) değerini atar ve bu değeri ekrana yazdırır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir