c# uygulama örnekleri

C# ile dikdörtgen alanı hesaplamak için bir metot yazabiliriz. Metot, dikdörtgenin uzunluğu ve genişliği alacak ve alanı hesaplayacak. İşte bir örnek:

csharp

static double DikdortgenAlani(double uzunluk, double genislik)
{
double alan = uzunluk * genislik;
return alan;
}

Bu metot, DikdortgenAlani adıyla tanımlanmış ve double türünde iki parametre alıyor: uzunluk ve genislik. Bu metot, dikdörtgenin alanını hesaplamak için uzunluğu ve genişliği çarpıyor ve sonucu alan değişkeninde saklıyor. Son olarak, metot alan değişkenini döndürüyor.

Bu metot kullanarak, aşağıdaki gibi bir örnek kullanım yapabiliriz:

csharp

double uzunluk = 5;
double genislik = 3;
double alan = DikdortgenAlani(uzunluk, genislik);
Console.WriteLine($”Dikdörtgenin alanı: {alan}”);

Bu kod, 5 birim uzunluğunda ve 3 birim genişliğinde bir dikdörtgenin alanını hesaplar ve sonucu ekrana yazdırır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir