c# uygulama örnekleri

C# ile öğrenci kayıt sistemi yapmak için, bir veritabanı ve bir kullanıcı arayüzü tasarımı (UI) gereklidir. Veritabanı oluşturmak için Microsoft SQL Server Management Studio gibi bir araç kullanabilirsiniz. Kullanıcı arayüzü tasarımı için Windows Forms uygulaması oluşturabilirsiniz.

Öncelikle, öğrenci kayıt formu için tasarımınızı oluşturun. Genellikle, öğrenci adı, soyadı, öğrenci numarası, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri almak için birkaç giriş kutusu ve bir kaydet düğmesi kullanılır. Ayrıca, kayıtlı öğrencileri görüntülemek için bir liste kutusu da ekleyebilirsiniz.

Ardından, kaydet düğmesine tıklandığında, öğrenci bilgilerinin veritabanına kaydedilmesi gereklidir. Bunun için, C# ile veritabanı işlemleri yapmak için ADO.NET kütüphanesi kullanabilirsiniz.

Örneğin, aşağıdaki kod, öğrenci adı, soyadı, öğrenci numarası, doğum tarihi ve cinsiyeti alarak veritabanına kaydeder:

csharp

using System.Data.SqlClient;

// …

private void btnSave_Click(object sender, EventArgs e)
{
string connectionString = “Data Source=localhost;Initial Catalog=StudentDatabase;Integrated Security=True”;

string studentName = txtName.Text;
string studentSurname = txtSurname.Text;
string studentNumber = txtNumber.Text;
DateTime studentBirthdate = dtpBirthdate.Value;
string studentGender = rdoMale.Checked ? "Erkek" : "Kadın";

try
{
  using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString))
  {
    connection.Open();

    string query = "INSERT INTO Students (Name, Surname, Number, Birthdate, Gender) VALUES (@Name, @Surname, @Number, @Birthdate, @Gender)";

    using (SqlCommand command = new SqlCommand(query, connection))
    {
      command.Parameters.AddWithValue("@Name", studentName);
      command.Parameters.AddWithValue("@Surname", studentSurname);
      command.Parameters.AddWithValue("@Number", studentNumber);
      command.Parameters.AddWithValue("@Birthdate", studentBirthdate);
      command.Parameters.AddWithValue("@Gender", studentGender);

      command.ExecuteNonQuery();
    }
  }

  MessageBox.Show("Kayıt başarıyla eklendi.");
  ClearForm();
}
catch (Exception ex)
{
  MessageBox.Show("Bir hata oluştu: " + ex.Message);
}

}

Bu kod, bir SqlConnection nesnesi oluşturarak veritabanına bağlanır. Ardından, bir SqlCommand nesnesi oluşturarak INSERT INTO sorgusunu çalıştırır ve öğrenci bilgilerini parametreler aracılığıyla ekler. Son olarak, ExecuteNonQuery() yöntemi kullanılarak sorgu çalıştırılır ve kayıt veritabanına eklenir.

Bu örnek kodu kendi projenize uyarlayarak öğrenci kayıt sistemi yapabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir