c# uygulama örnekleri

C# dilinde öğrenci notu hesaplama işlemi, genellikle ders notlarının ortalamasını alarak yapılır. Bu işlem için aşağıdaki gibi bir örnek yazılabilir:

csharp

using System;

namespace OgrenciNotuHesaplama
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Console.Write(“Lütfen öğrencinin adını girin: “);
string ad = Console.ReadLine();

    Console.Write("Lütfen öğrencinin soyadını girin: ");
    string soyad = Console.ReadLine();

    Console.Write("Lütfen öğrencinin vize notunu girin: ");
    double vizeNotu = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

    Console.Write("Lütfen öğrencinin final notunu girin: ");
    double finalNotu = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

    double ortalama = (vizeNotu * 0.4) + (finalNotu * 0.6);

    Console.WriteLine(ad + " " + soyad + " adlı öğrencinin ortalaması: " + ortalama);

    if (ortalama >= 60)
    {
      Console.WriteLine("Öğrenci başarılı.");
    }
    else
    {
      Console.WriteLine("Öğrenci başarısız.");
    }

    Console.ReadLine();
  }
}

}

Bu örnekte, kullanıcıdan öğrencinin adı, soyadı, vize notu ve final notu istenir. Ardından, vize notunun %40’ı ve final notunun %60’ı hesaplanarak, öğrencinin not ortalaması bulunur. Eğer öğrencinin not ortalaması 60 ve üstündeyse, öğrenci başarılı olarak kabul edilir. Aksi takdirde, öğrenci başarısız olarak kabul edilir.

Bu örnekteki hesaplama işlemi, daha karmaşık senaryolarda farklı hesaplama yöntemleriyle de yapılabileceği gibi, farklı karar yapıları veya döngüler de kullanılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir