c# uygulama örnekleri

C# ile örnek sınav programı yapmak için, bir soru havuzu oluşturulması ve bu havuzdan rastgele soruların seçilip sınavın düzenlenmesi gerekmektedir. Aşağıdaki örnekte, sınav programı yapmak için temel adımlar verilmiştir:

csharp

using System;

class Soru {
public string SoruMetni;
public string[] Secenekler;
public int DogruSecenekIndex;

public Soru(string soruMetni, string[] secenekler, int dogruSecenekIndex) {
  SoruMetni = soruMetni;
  Secenekler = secenekler;
  DogruSecenekIndex = dogruSecenekIndex;
}

public bool CevapDogruMu(int secenekIndex) {
  return secenekIndex == DogruSecenekIndex;
}

}

class Program {
static void Main(string[] args) {
Soru[] soruHavuzu = new Soru[] {
new Soru(“Dünyanın en büyük okyanusu hangisidir?”, new string[] {“Hint Okyanusu”, “Atlantik Okyanusu”, “Büyük Okyanus”, “Kuzey Buz Denizi”}, 2),
new Soru(“C# programlama dilinde, sınıfların özelliklerini tutmak için hangi yapı kullanılır?”, new string[] {“Metod”, “Sabit”, “Özellik”, “Değişken”}, 2),
new Soru(“Hangisi Türkiye’de bulunan bir göl değildir?”, new string[] {“Van Gölü”, “Beyşehir Gölü”, “Manyas Gölü”, “Kara Göl”}, 3),
new Soru(“Tarihte kaç tane Türk Devleti kurulmuştur?”, new string[] {“3”, “4”, “5”, “6”}, 1)
};

  int toplamSoruSayisi = soruHavuzu.Length;
  int dogruCevapSayisi = 0;

  Random rastgele = new Random();
  for (int i = 0; i < toplamSoruSayisi; i++) {
    int rastgeleSoruIndex = rastgele.Next(toplamSoruSayisi);
    Soru soru = soruHavuzu[rastgeleSoruIndex];

    Console.WriteLine($"Soru {i+1}: {soru.SoruMetni}");
    for (int j = 0; j < soru.Secenekler.Length; j++) {
      Console.WriteLine($"{j+1}) {soru.Secenekler[j]}");
    }

    Console.Write("Cevabınızı girin: ");
    int cevap = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

    if (soru.CevapDogruMu(cevap - 1)) {
      Console.WriteLine("Cevabınız doğru!");
      dogruCevapSayisi++;
    }
    else {
      Console.WriteLine("Cevabınız yanlış!");
    }
  }

  Console.WriteLine($"Sınavınız sona erdi. Toplam doğru cevap sayınız: {dogruCevapSayisi} / {toplamSoruSayisi}");
  Console.ReadLine();
}

}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir