c# uygulama örnekleri

C# programlama dilinde for döngüsü, belirli sayıda işlemin tekrarlanması gerektiği durumlarda kullanılan bir döngü yapısıdır. For döngüsü, genellikle sıralı veriler üzerinde işlem yapmak için kullanılır. For döngüsü, başlangıç değişkeni, koşul ve artış değişkeni kullanarak çalışır.

Orta bir for döngüsü yapısı kullanmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Bir başlangıç değişkeni tanımlayın ve başlangıç değerini atayın. Bu değişken, döngüde kullanacağınız bir sayıdır.

Bir koşul belirleyin. Bu koşul, döngünün kaç kere çalışacağını belirler. Koşul, başlangıç değişkeninize veya başka bir değişkene bağlı olabilir.

Bir artış değişkeni belirleyin. Bu değişken, her tekrarda başlangıç değişkenine eklenir veya başlangıç değişkeninden çıkarılır. Artış değişkeni, genellikle 1 veya -1 olarak belirlenir.

For döngüsü kodunu yazın. Kod, başlangıç değişkeni, koşul ve artış değişkeni ile birlikte çalışacaktır. Döngü, koşul doğru olduğu sürece tekrarlanacaktır.

Aşağıdaki örnek kod parçası, 1’den 10’a kadar olan sayıların toplamını hesaplamak için bir orta for döngüsü kullanmaktadır:

csharp

int toplam = 0;

for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
toplam += i;
}

Console.WriteLine(“Toplam: ” + toplam);

Yukarıdaki kod parçasında, i değişkeni başlangıç değeri olarak 1 alınmıştır. Koşul olarak i <= 10 belirlenmiştir, yani döngü 10’a kadar olan sayılarla çalışacaktır. Artış değişkeni olarak i++ kullanılmıştır, yani her tekrarda i değeri bir artırılacaktır. Döngü içinde, toplam değişkenine i değeri eklenerek toplam hesaplanmaktadır. Son olarak, Console.WriteLine metodu kullanılarak toplam değeri ekrana yazdırılmaktadır.

Bu orta for döngüsü yapısını kullanarak, çeşitli hesaplamalar ve işlemler yapabilirsiniz. Örneğin, bir dizi üzerinde işlem yapmak için for döngüsünü kullanabilirsiniz:

csharp

int[] dizi = { 1, 2, 3, 4, 5 };
int toplam = 0;

for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)
{
toplam += dizi[i];
}

Console.WriteLine(“Dizi Toplamı: ” + toplam);

Yukarıdaki kod parçasında, dizi adlı bir tamsayı dizisi oluşturulmuştur. Dizi üzerinde toplama işlemi yapmak için, bir for döngüsü kullanılmıştır. Döngü, dizinin uzunluğu (dizi.Length) kadar tekrarlanacaktır. Her tekrarda, i değişkeni bir artırılacak ve dizi içindeki ilgili elemanın değeri toplam değişkenine eklenerek toplam hesaplanacaktır. Son olarak, Console.WriteLine metodu kullanılarak toplam değeri ekrana yazdırılmaktadır.

Bu örnekte, for döngüsünü kullanarak bir dizi üzerinde işlem yapmayı öğrendiniz. For döngüsü, belirli sayıda işlemin tekrarlanması gerektiği durumlarda kullanışlı bir döngü yapısıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir