c# uygulama örnekleri

C# ile orta düzey matematiksel fonksiyonlar oluşturmak, daha karmaşık matematiksel hesaplamalar yapmak için gereklidir. Örneğin, bir x değeri alan ve bir nesnenin ivme denklemi olan a = F/m fonksiyonunu yazmak isterseniz, aşağıdaki gibi bir kod kullanabilirsiniz:

c# uygulama örnekleri
c# uygulama örnekleri

csharp

static double IvmeliHareket(double kuvvet, double kitle)
{
double ivme = kuvvet / kitle;
return ivme;
}

Bu fonksiyon, bir double tipindeki kuvvet ve kitle değerlerini alır ve ivme hesaplamak için a = F/m denklemi kullanır. Sonuç olarak, bir double tipindeki ivme değerini döndürür.

Fonksiyonu kullanmak için, örneğin kuvvet=20N ve kitle=5kg olduğunda ivme değerini hesaplamak isterseniz, aşağıdaki gibi bir kod kullanabilirsiniz:

csharp

double ivme = IvmeliHareket(20, 5);
Console.WriteLine(ivme);

Bu kod, “ivme” değişkenine IvmeliHareket(20, 5) değerini atar ve bu değeri ekrana yazdırır.

Ayrıca, C# içerisinde birçok matematiksel fonksiyon standart olarak bulunmaktadır. Örneğin, Math sınıfı içerisinde pow, sin, cos, tan, log, exp, sqrt, abs ve diğer birçok matematiksel fonksiyon bulunmaktadır. Bu fonksiyonları kullanarak, daha karmaşık matematiksel hesaplamalar yapabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki kod örneği, pow, sqrt ve abs fonksiyonlarını kullanarak bir dik üçgenin hipotenüsünü hesaplar:

csharp

double a = 3;
double b = 4;
double c = Math.Sqrt(Math.Pow(a, 2) + Math.Pow(b, 2));
Console.WriteLine(“Dik üçgenin hipotenüsü: ” + Math.Abs(c));

Bu kod, a=3 ve b=4 olan bir dik üçgenin hipotenüsünü hesaplar ve sonucu ekrana yazdırır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir