c# uygulama örnekleri

C# programlama dilinde, orta seviye metot kullanımı biraz daha karmaşıktır ve çoğunlukla daha büyük projelerde kullanılır. Orta seviye metotlar, genellikle birden fazla sınıf arasında işlem yapmak için kullanılır ve daha büyük projelerde kod tekrarını önlemek için kullanılabilirler.

Aşağıdaki örnek kod parçası, basit bir Hesap sınıfını kullanarak orta seviye metot kullanımını göstermektedir:

csharp

public class Hesap {
private int bakiye;
public Hesap(int baslangicBakiyesi) {
bakiye = baslangicBakiyesi;
}
public int BakiyeSorgula() {
return bakiye;
}
public bool ParaCek(int miktar) {
if (miktar > 0 && miktar <= bakiye) {
bakiye -= miktar;
return true;
} else {
return false;
}
}
}

public class ATM {
public bool ParaCek(Hesap hesap, int miktar) {
if (hesap.ParaCek(miktar)) {
Console.WriteLine(“Hesap bakiyeniz: ” + hesap.BakiyeSorgula());
return true;
} else {
Console.WriteLine(“Hesap bakiyeniz yetersiz”);
return false;
}
}
}

// Kullanımı
Hesap hesap = new Hesap(1000);
ATM atm = new ATM();
atm.ParaCek(hesap, 500); // Hesap bakiyeniz: 500

Yukarıdaki örnekte, Hesap sınıfı, hesap bakiyesini takip etmek için kullanılır ve ATM sınıfı, hesaptan para çekmek için kullanılır. ATM sınıfı, Hesap sınıfı ile işbirliği yapar ve hesaptan para çekme işlemini gerçekleştirir.

ATM sınıfının ParaCek metodu, bir Hesap nesnesi ve çekmek istenen para miktarı alır. Ardından, Hesap sınıfının ParaCek metodu çağrılır ve hesaptan para çekilip çekilemeyeceği kontrol edilir. Eğer çekilebilirse, işlem başarılı sayılır ve hesap bakiyesi yazdırılır. Aksi takdirde, işlem başarısız sayılır ve “Hesap bakiyeniz yetersiz” mesajı yazdırılır.

Bu örnekte, Hesap ve ATM sınıflarının birlikte kullanımıyla orta seviye bir metot kullanımı gerçekleştirilmiştir. Bu tür metotlar, büyük ve karmaşık projelerde kullanılabilir ve kod tekrarını önlemek için oldukça faydalıdırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir