c# uygulama örnekleri

C# dilinde, özel formatlı işaretlere dönüştürmek için String.Format() veya $”{}” sözdizimlerinden biri kullanılabilir.

String.Format() kullanarak özel formatlı işarete dönüştürme:

csharp

int number = 42;
string formatted = String.Format(“Sayı: {0:D5}”, number);
Console.WriteLine(formatted);
// “Sayı: 00042”

Bu örnekte, String.Format() yöntemi kullanılarak number değişkeni özel formatlı bir dizeye (formatted) dönüştürülmüştür. “{0:D5}” şeklindeki formatlama dizesi, number değişkeninin ondalık sayı sistemine göre beş basamaklı bir sayıya dönüştürülmesini sağlar. Yani, 42 sayısı 00042 şeklinde özel formatlı bir işarete dönüştürülmüştür.

Alternatif olarak, $”{}” sözdizimi kullanarak da özel formatlı işarete dönüştürme yapılabilir:

csharp

int number = 42;
string formatted = $”Sayı: {number:D5}”;
Console.WriteLine(formatted);
// “Sayı: 00042”

Bu örnekte, $”{}” sözdizimi kullanılarak number değişkeni özel formatlı bir dizeye (formatted) dönüştürülmüştür. {number:D5} ifadesi, number değişkeninin ondalık sayı sistemine göre beş basamaklı bir sayıya dönüştürülmesini sağlar. Yani, 42 sayısı 00042 şeklinde özel formatlı bir işarete dönüştürülmüştür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir