c# uygulama örnekleri

C# ile özel karakterler kullanarak bir yılan çizmek için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:

c# uygulama örnekleri
c# uygulama örnekleri

csharp

char snakeChar = ‘■’;
char spaceChar = ‘ ‘;

int width = 20;
int height = 10;

int x = 1;
int y = 1;

int dx = 1;
int dy = 0;

while (true)
{
Console.Clear();

for (int i = 0; i < height; i++)
{
  for (int j = 0; j < width; j++)
  {
    if (i == y && j == x)
    {
      Console.Write(snakeChar);
    }
    else
    {
      Console.Write(spaceChar);
    }
  }
  Console.WriteLine();
}

x += dx;
y += dy;

if (x < 0 || x >= width || y < 0 || y >= height)
{
  Console.WriteLine("Game Over!");
  break;
}

Thread.Sleep(100);

}

Yukarıdaki kod, “■” karakterini kullanarak bir yılan çizer. Yılan, 20 sütun ve 10 satır olan bir alanda hareket eder. Yılanın başlangıç konumu (x, y) (1, 1) olarak belirlenmiştir. Yılanın hareket yönü (dx, dy) (1, 0) olarak belirlenmiştir.

Kodda, “Console.Clear()” kullanarak konsol ekranını temizliyoruz ve yılanın yeni konumunu hesaplıyoruz. Yılanın sınırlara çarptığında “Game Over!” yazısı konsola yazdırılır ve oyun sona erer.

Bu yılanın yönünü değiştirmek istiyorsanız, “dx” ve “dy” değerlerini değiştirerek farklı yönlerde hareket edebilirsiniz. Ayrıca, yılanın başka özel karakterlerle de çizilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir