c# uygulama örnekleri

C# dilinde, parametrelerle çalışan metotlar oldukça sık kullanılır. Parametreler, bir metoda girdi sağlamak için kullanılır. Parametreler, metot içinde kullanılacak değerleri taşırlar ve bu değerler metot içinde işlenir.

Bir C# metodu, parametrelerle aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

csharp

public void MyMethod(string parameter1, int parameter2)
{
// Metodun içinde işlem yapılır
}
Bu örnekte MyMethod adlı metot, bir string ve bir int türünde iki parametre alır. Metot içinde parametrelerin değerleri kullanılarak işlem yapılabilir.

Metodun çağrılması sırasında, parametreler belirtilen türde ve sırayla verilmelidir:

csharp

MyMethod(“Merhaba Dünya”, 42);

Bu örnekte, “Merhaba Dünya” bir string türünde ve 42 bir int türünde olduğu için, metoda parametre olarak geçirilebilirler.

Bir metoda birden fazla parametre de verilebilir:

csharp

public void MyMethod(string parameter1, int parameter2, double parameter3)
{
// Metodun içinde işlem yapılır
}

Bu örnekte, MyMethod adlı metot, bir string, bir int ve bir double türünde üç parametre alır. Metot içinde bu parametrelerin değerleri kullanılarak işlem yapılabilir.

Parametrelerin türleri ve adları metot tanımında belirtilir. Bu tür bilgiler, metodu çağıran kod tarafından uygun şekilde verilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir