c# uygulama örnekleri

C# programlama dilinde derece cinsinden bir açıyı radyan cinsine çevirmek için Math sınıfındaki PI sabiti ve Math sınıfındaki DegreesToRadians() metodu kullanılabilir.

Aşağıdaki örnek, kullanıcının derece cinsinden girdiği bir açıyı radyan cinsine çevirmektedir:

arduino

using System;

class Program {
static void Main(string[] args) {
Console.WriteLine(“Lütfen açıyı derece cinsinden giriniz:”);
double derece = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

    double radyan = derece * Math.PI / 180;

    Console.WriteLine("{0} derece, {1} radyandır.", derece, radyan);
}

}

Burada, Convert.ToDouble() yöntemi kullanıcının girdiği değeri double türüne dönüştürmektedir. Daha sonra, derece cinsinden açının radyana çevrilmesi için, derece * Math.PI / 180 hesaplaması yapılmaktadır. Hesaplama sonucu, radyan değişkenine atanmaktadır. Son olarak, açı derece ve radyan cinsinde ekrana yazdırılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir