c# uygulama örnekleri

C# ile rastgele sayı üretmek ve ekrana yazdırmak için Random sınıfını kullanabilirsiniz. Aşağıda örnek bir kod verilmiştir:

csharp

using System;

class Program {
static void Main(string[] args) {
Random rnd = new Random(); // Rastgele sayı üretmek için Random sınıfını kullanıyoruz

    int rastgele_sayi = rnd.Next(1, 101); // 1 ile 100 arasında rastgele bir sayı üretiyoruz

    Console.WriteLine("Rastgele sayı: " + rastgele_sayi);
}

}

Bu örnekte, Random sınıfı kullanılarak rnd adında bir nesne oluşturuluyor. rnd.Next(1, 101) koduyla, 1 ile 100 arasında rastgele bir sayı üretiliyor ve bu sayı rastgele_sayi değişkenine atanıyor. Sonrasında Console.WriteLine() metodu kullanılarak rastgele sayı ekrana yazdırılıyor.

İsterseniz, rastgele sayıların her çalıştırmada farklı olmasını sağlamak için Random sınıfına başlangıç değeri olarak sistem saatini verebilirsiniz:

csharp

Random rnd = new Random(DateTime.Now.Millisecond);

Bu şekilde, her çalıştırmada rastgele sayılar farklı olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir