c# uygulama örnekleri

C# ile rastgele üretilen sayılar birçok farklı şekilde sıralanabilir. Bunlardan bazıları:

Array.Sort() Metodu: Bu metod, bir dizi içerisindeki elemanları küçükten büyüğe sıralar. Öncelikle rastgele sayıları bir dizi içerisine atarız. Daha sonra bu diziyi Array.Sort() metoduna parametre olarak veririz. Örneğin:

csharp

int[] sayilar = new int[10];

// Rastgele sayıları diziye atama işlemi
Random rnd = new Random();
for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++)
{
sayilar[i] = rnd.Next(1, 100);
}

// Dizi elemanlarını sıralama işlemi
Array.Sort(sayilar);

// Sıralanmış dizi elemanlarını ekrana yazdırma işlemi
foreach (int sayi in sayilar)
{
Console.WriteLine(sayi);
}

LINQ Sorguları: Bu yöntemde, LINQ sorguları kullanarak rastgele sayıları sıralarız. Örneğin:

csharp

int[] sayilar = new int[10];

// Rastgele sayıları diziye atama işlemi
Random rnd = new Random();
for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++)
{
sayilar[i] = rnd.Next(1, 100);
}

// Dizi elemanlarını sıralama işlemi
var siraliSayilar = from sayi in sayilar
orderby sayi
select sayi;

// Sıralanmış dizi elemanlarını ekrana yazdırma işlemi
foreach (int sayi in siraliSayilar)
{
Console.WriteLine(sayi);
}

List Sınıfı ve Sort() Metodu: Bu yöntemde, List sınıfını kullanarak rastgele sayıları bir liste içerisine atarız. Daha sonra bu liste üzerinde Sort() metodunu kullanarak elemanları sıralarız. Örneğin:

csharp

List sayilar = new List();

// Rastgele sayıları liste içerisine atama işlemi
Random rnd = new Random();
for (int i = 0; i < 10; i++)
{
sayilar.Add(rnd.Next(1, 100));
}

// Liste elemanlarını sıralama işlemi
sayilar.Sort();

// Sıralanmış liste elemanlarını ekrana yazdırma işlemi
foreach (int sayi in sayilar)
{
Console.WriteLine(sayi);
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir