c# uygulama örnekleri

C# ile bir dizi içindeki bir sayının konumunu hesaplamak için Array.IndexOf() metodunu kullanabilirsiniz. Bu metod, bir dizi içinde belirtilen öğenin ilk bulunduğu konumun dizinini döndürür.

Örneğin, aşağıdaki kod, dizi adlı bir tamsayı dizisi içindeki 3 sayısının konumunu hesaplar:

csharp

int[] dizi = { 1, 2, 3, 4, 5 };
int sayi = 3;

int konum = Array.IndexOf(dizi, sayi);

Console.WriteLine(“Sayı ” + sayi + ” dizinin ” + konum + “. konumunda.”);

Bu kod, dizi adlı bir tamsayı dizisi oluşturur ve sayi adlı bir değişkene 3 değerini atar. Array.IndexOf() metodu, dizi dizisi içindeki 3 sayısının dizinini hesaplar ve konum adlı bir değişkene kaydeder. Son olarak, Console.WriteLine() metodu, sayi sayısının dizi dizisi içindeki konumunu ekrana yazdırır.

Eğer Array.IndexOf() metodu, belirtilen öğeyi dizide bulamazsa, -1 değerini döndürür. Bu nedenle, önce Array.IndexOf() metodunun sonucunu kontrol etmeniz ve ardından buna göre işlem yapmanız gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir