c# uygulama örnekleri

C# programlama dilinde, sayıları sıralamak için kullanabileceğimiz bir dizi fonksiyon vardır. Bunlar, Array sınıfının statik metodlarıdır ve kolayca kullanılabilirler.

Örneğin, aşağıdaki kod örneği, int türünde bir dizi oluşturur ve Array.Sort() metodunu kullanarak diziyi artan sıraya göre sıralar:

csharp

int[] sayilar = { 5, 2, 8, 1, 9, 3 };
Array.Sort(sayilar);
foreach (int sayi in sayilar)
{
Console.Write(sayi + ” “);
}

Bu kod, ekrana “1 2 3 5 8 9” çıktısını verir.

Array sınıfı ayrıca, dizinin belirli bir bölümünü sıralamak için de kullanılabilir. Örneğin, aşağıdaki kod, 2. indisten sona kadar olan elemanları sıralar:

csharp

int[] sayilar = { 5, 2, 8, 1, 9, 3 };
Array.Sort(sayilar, 2, sayilar.Length – 2);
foreach (int sayi in sayilar)
{
Console.Write(sayi + ” “);
}

Bu kod, ekrana “5 2 1 3 8 9” çıktısını verir.

Ayrıca, Array.Reverse() metodunu kullanarak sıralı bir diziyi tersine çevirebilirsiniz:

csharp

int[] sayilar = { 5, 2, 8, 1, 9, 3 };
Array.Sort(sayilar);
Array.Reverse(sayilar);
foreach (int sayi in sayilar)
{
Console.Write(sayi + ” “);
}

Bu kod, ekrana “9 8 5 3 2 1” çıktısını verir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir