c# uygulama örnekleri

C# kullanarak sayısal loto programı yapmak için öncelikle rastgele sayılar üretmemiz gerekiyor. Bunu yapmak için C#’ın Random sınıfını kullanabiliriz. Ardından, kullanıcıdan kaç kolon oynamak istediğini ve kaç sayı seçeceğini isteyebiliriz. Bu bilgileri kullanarak rastgele sayılar üretebilir ve sonuçları ekrana yazdırabiliriz.

Aşağıdaki örnekte, kullanıcıdan kaç kolon oynayacağı ve kaç sayı seçeceği sorulur. Daha sonra, seçilen sayılar rastgele olarak üretilir ve sonuçlar ekrana yazdırılır:

csharp

using System;

class Program {
static void Main(string[] args) {

  Console.Write("Kaç kolon oynamak istiyorsunuz? ");
  int kolonSayisi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

  Console.Write("Kaç sayı seçeceksiniz? ");
  int secilenSayiSayisi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

  Random rastgele = new Random();

  for (int i = 1; i <= kolonSayisi; i++) {
    Console.Write("Kolon " + i + ": ");

    for (int j = 1; j <= secilenSayiSayisi; j++) {
      int secilenSayi = rastgele.Next(1, 50);
      Console.Write(secilenSayi + " ");
    }

    Console.WriteLine();
  }

  Console.ReadLine();
}

}

Bu programda, kullanıcıya kaç kolon ve kaç sayı seçeceği sorulur. Ardından, iki döngü kullanılarak her kolonun sayıları rastgele olarak üretilir ve ekrana yazdırılır. Random sınıfının Next() metodu, verilen aralıkta rastgele bir tam sayı üretir.

Örnek çıktı:

yaml

Kaç kolon oynamak istiyorsunuz? 3
Kaç sayı seçeceksiniz? 6
Kolon 1: 24 10 39 33 20 44
Kolon 2: 25 6 43 38 14 9
Kolon 3: 10 35 15 31 6 20

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir