c# uygulama örnekleri

C# ile sayısal loto uygulamaları yapmak için farklı yaklaşımlar kullanılabilir. Bir örnek aşağıda verilmiştir:

c# uygulama örnekleri
c# uygulama örnekleri

csharp

using System;

class SayisalLoto
{
static void Main()
{
int[] numbers = new int[6];
Random rand = new Random();

  // 1'den 49'a kadar olan sayılardan rastgele 6 tanesini seç
  for (int i = 0; i < 6; i++)
  {
    int randomNumber;

    do
    {
      randomNumber = rand.Next(1, 50); // 1-49 arası rastgele sayı
    } while (Array.IndexOf(numbers, randomNumber) != -1); // Daha önce seçilmiş mi diye kontrol et

    numbers[i] = randomNumber;
  }

  // Seçilen sayıları sırala ve ekrana yazdır
  Array.Sort(numbers);
  Console.WriteLine("Sayısal Loto Sonuçları: " + string.Join(" ", numbers));

  Console.ReadLine();
}

}

Bu örnek kod, rastgele 6 sayı seçer ve sıralar. Daha sonra seçilen sayıları ekrana yazdırır.

Not: Sayısal Loto oyununda, aynı sayı birden fazla kez çıkamaz. Bu nedenle, yukarıdaki kod örneğinde, daha önce seçilen sayılar kontrol edilerek tekrar seçilmesi önlenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir