c# uygulama örnekleri

C# ile bir metindeki sesli harfleri bulmak için, öncelikle metni kullanıcıdan almanız gerekiyor. Daha sonra, bir döngü kullanarak her bir harfin sesli harf olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Sesli harfleri içeren bir dizi kullanarak kontrol işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İşlemi gerçekleştirmek için aşağıdaki kod örneğini kullanabilirsiniz:

csharp

Console.Write(“Metin girin: “);
string text = Console.ReadLine();

char[] vowels = { ‘a’, ‘e’, ‘i’, ‘o’, ‘u’ }; // Sesli harfleri içeren dizi

int count = 0; // Sesli harf sayacı

foreach (char c in text.ToLower()) // Metnin tüm karakterlerini küçük harfe çevirerek kontrol eder
{
if (Array.IndexOf(vowels, c) >= 0) // Sesli harf kontrolü
{
count++; // Sesli harf sayacını arttır
}
}

Console.WriteLine($”Metinde {count} adet sesli harf vardır.”);

Yukarıdaki kod örneği, kullanıcıdan bir metin girmesini ister ve sesli harf sayısını hesaplar. Döngü, metnin tüm karakterleri üzerinde dolaşır ve her bir harfi sesli harf olup olmadığına göre kontrol eder. Sesli harfleri içeren bir dizi kullanarak kontrol işlemini gerçekleştirir. Her bir sesli harf bulunduğunda, sayacı bir artırır. Son olarak, bulunan sesli harf sayısını ekrana yazdırır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir