c# uygulama örnekleri

Silindirin hacmi, yükseklik ve taban yarıçapı bilgileri kullanılarak hesaplanabilir. Aşağıda, C# programlama dili kullanılarak kullanıcının girdiği yükseklik ve taban yarıçapı değerlerine göre silindirin hacmini hesaplayan bir örnek program verilmiştir:

csharp

using System;

class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine(“Silindirin yüksekliğini girin: “);
double height = double.Parse(Console.ReadLine());

    Console.WriteLine("Silindirin taban yarıçapını girin: ");
    double radius = double.Parse(Console.ReadLine());

    double volume = Math.PI * radius * radius * height;

    Console.WriteLine("Silindirin hacmi: " + volume);
}

}

Kullanıcıdan yükseklik ve taban yarıçapı değerleri istenir ve double.Parse() yöntemi kullanılarak double veri tipine dönüştürülür. Daha sonra, hacim Math.PI * radius * radius * height hesaplaması ile bulunur ve sonuç Console.WriteLine() yöntemi kullanılarak ekrana yazdırılır. Math.PI sabiti, C# dilinde yerleşik olarak bulunan pi sayısını ifade eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir