c# uygulama örnekleri

C# programlama dilinde switch case ifadesi, bir dizi koşula göre farklı işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan bir kontrol yapıdır. Bu yapı genellikle belirli bir değişkenin değerine göre hareket eder.

c# uygulama örnekleri
c# uygulama örnekleri

switch case ifadesi aşağıdaki şekilde kullanılır:

csharp

switch (degisken)
{
case deger1:
// Deger 1 için yapılacak işlemler
break;
case deger2:
// Deger 2 için yapılacak işlemler
break;
// …
default:
// Yukarıdaki koşulların hiçbiri sağlanmadığında yapılacak işlemler
break;
}

Yukarıdaki örnekte, switch ifadesi degisken isimli bir değişkenin değerine bakar. Eğer degisken değişkeninin değeri deger1’e eşitse, case deger1 bloğundaki işlemler yapılır. Eğer degisken değişkeninin değeri deger2’ye eşitse, case deger2 bloğundaki işlemler yapılır. Aynı şekilde, diğer koşullar için de case blokları oluşturulabilir. default bloğu ise, yukarıdaki koşulların hiçbiri sağlanmadığında yapılacak işlemleri belirtir.

İşte bir örnek uygulama:

csharp

Console.Write(“Bir harf giriniz: “);
char harf = Console.ReadKey().KeyChar;

switch (harf)
{
case ‘a’:
case ‘e’:
case ‘i’:
case ‘o’:
case ‘u’:
Console.WriteLine(“\nGirilen harf bir sesli harftir.”);
break;
case ‘b’:
case ‘c’:
case ‘d’:
case ‘f’:
case ‘g’:
Console.WriteLine(“\nGirilen harf bir sessiz harftir.”);
break;
default:
Console.WriteLine(“\nGirilen karakter harf değildir.”);
break;
}

Yukarıdaki örnekte, kullanıcıdan bir harf girmesi istenir ve switch ifadesi bu harfin bir sesli harf mi, sessiz harf mi yoksa harf olmadığı mı olduğunu belirler. Örneğin, kullanıcı ‘a’ harfini girdiğinde, case ‘a’ bloğundaki işlemler yapılır ve ekrana “Girilen harf bir sesli harftir.” yazdırılır. Aynı şekilde, diğer harfler için de farklı işlemler yapılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir