c# uygulama örnekleri

C# ile telefon rehberi uygulaması yapmak için birkaç farklı yaklaşım mevcuttur. İşlevsellik olarak basit bir rehber uygulaması, adlar ve telefon numaraları içeren bir liste oluşturur ve bu bilgileri kullanarak arama, ekleme, düzenleme ve silme işlemlerini gerçekleştirmenize olanak tanır.

Aşağıda, C# dilinde basit bir telefon rehberi uygulaması için örnek kodlar yer almaktadır:

csharp

using System;
using System.Collections.Generic;

class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Dictionary rehber = new Dictionary();

  while (true)
  {
    Console.WriteLine("1. Yeni kişi ekle");
    Console.WriteLine("2. Kişi ara");
    Console.WriteLine("3. Kişi sil");
    Console.WriteLine("4. Rehberi görüntüle");
    Console.WriteLine("5. Çıkış");

    Console.Write("Seçim yapın (1-5): ");
    int secim = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

    switch (secim)
    {
      case 1:
        Console.Write("Kişinin adı: ");
        string ad = Console.ReadLine();
        Console.Write("Kişinin telefon numarası: ");
        string telefon = Console.ReadLine();
        rehber.Add(ad, telefon);
        Console.WriteLine("Kişi rehbere eklendi.\n");
        break;

      case 2:
        Console.Write("Aramak istediğiniz kişinin adı: ");
        string arananAd = Console.ReadLine();
        if (rehber.ContainsKey(arananAd))
        {
          Console.WriteLine("{0} numarası: {1}\n", arananAd, rehber[arananAd]);
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("{0} rehberde bulunamadı.\n", arananAd);
        }
        break;

      case 3:
        Console.Write("Silmek istediğiniz kişinin adı: ");
        string silinecekAd = Console.ReadLine();
        if (rehber.ContainsKey(silinecekAd))
        {
          rehber.Remove(silinecekAd);
          Console.WriteLine("{0} rehberden silindi.\n", silinecekAd);
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("{0} rehberde bulunamadı.\n", silinecekAd);
        }
        break;

      case 4:
        Console.WriteLine("Rehberdeki kişiler:");
        foreach (KeyValuePair<string, string> kayit in rehber)
        {
          Console.WriteLine("{0} numarası: {1}", kayit.Key, kayit.Value);
        }
        Console.WriteLine();
        break;

      case 5:
        Console.WriteLine("Programdan çıkılıyor.");
        return;

      default:
        Console.WriteLine("Geçersiz seçim. Tekrar deneyin.\n");
        break;
    }
  }
}

}

Bu örnek kod, bir Dictionary nesnesi kullanarak telefon rehberi bilgilerini depolar ve kullanıcının seçimlerine göre işlem yapar.

Aşağıdaki kod, kullanıcının seçimlerine göre farklı işlemler gerçekleştirmek için bir döngü içinde çalışır. İlk olarak, bir Dictionary nesnesi oluşturulur ve bu nesne telefon rehberi bilgilerini depolamak için kullanılır. Daha sonra, kullanıcının menüden seçim yapması için bir dizi seçenek gösterilir.

Kullanıcının seçtiği seçenek, switch yapısı kullanılarak belirlenir ve ilgili işlemler gerçekleştirilir. Örneğin, kullanıcı yeni bir kişi eklemek istediğinde, AddNewContact metodu çağrılır ve yeni kişinin adı ve telefon numarası alınır. Bu bilgiler daha sonra Dictionary nesnesine eklenir.

Benzer şekilde, kullanıcı bir kişiyi aramak istediğinde, FindContact metodu çağrılır ve kişinin adı kullanıcıdan alınır. Eğer kişi rehberde varsa, telefon numarası kullanıcıya gösterilir.

csharp

using System;
using System.Collections.Generic;

class Phonebook
{
static Dictionary contacts = new Dictionary();

static void Main(string[] args)
{
  while (true)
  {
    Console.WriteLine("Telefon rehberi uygulamasına hoş geldiniz!");
    Console.WriteLine("1- Yeni kişi ekle");
    Console.WriteLine("2- Kişi ara");
    Console.WriteLine("3- Çıkış yap");

    string secim = Console.ReadLine();

    switch (secim)
    {
      case "1":
        AddNewContact();
        break;

      case "2":
        FindContact();
        break;

      case "3":
        Console.WriteLine("Uygulamadan çıkılıyor...");
        return;

      default:
        Console.WriteLine("Geçersiz seçim!");
        break;
    }
  }
}

static void AddNewContact()
{
  Console.WriteLine("Yeni kişi ekleyin:");
  Console.Write("Ad: ");
  string ad = Console.ReadLine();
  Console.Write("Telefon numarası: ");
  string telefon = Console.ReadLine();

  if (contacts.ContainsKey(ad))
  {
    Console.WriteLine("Bu isimde bir kişi zaten var!");
  }
  else
  {
    contacts.Add(ad, telefon);
    Console.WriteLine("Yeni kişi rehbere eklendi.");
  }
}

static void FindContact()
{
  Console.Write("Aramak istediğiniz kişinin adını girin: ");
  string ad = Console.ReadLine();

  if (contacts.ContainsKey(ad))
  {
    Console.WriteLine("{0} numarası: {1}", ad, contacts[ad]);
  }
  else
  {
    Console.WriteLine("Aradığınız kişi rehberde bulunamadı.");
  }
}

}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir