c# uygulama örnekleri

C# ile bir text dosyası oluşturma ve bilgi ekleme uygulaması yapmak oldukça basittir. Bunun için StreamWriter sınıfını kullanabiliriz. StreamWriter sınıfı, bir dosyaya metin yazmak için kullanılır. Aşağıdaki örnek, bir text dosyası oluşturacak ve dosyaya isim ve yaş bilgilerini yazacaktır:

c# uygulama örnekleri
c# uygulama örnekleri

csharp

using System;
using System.IO;

class Program
{
static void Main(string[] args)
{
// Dosya yolu ve ismi tanımlanır
string dosya_yolu = “bilgiler.txt”;

  // StreamWriter sınıfı ile dosya oluşturulur
  StreamWriter dosya = File.CreateText(dosya_yolu);

  // Dosyaya isim ve yaş bilgileri yazılır
  dosya.WriteLine("Ali, 25");
  dosya.WriteLine("Ayşe, 30");

  // Dosya kapatılır
  dosya.Close();

  Console.WriteLine("Dosya oluşturuldu ve bilgiler yazıldı.");
}

}

Yukarıdaki örnekte, StreamWriter sınıfı kullanılarak bilgiler.txt isimli bir dosya oluşturulur. Dosyaya dosya.WriteLine metodu kullanılarak Ali, 25 ve Ayşe, 30 isim ve yaş bilgileri yazılır. Dosya işlemi tamamlandıktan sonra dosya kapatılır.

Eğer daha önce oluşturulmuş bir dosyaya bilgi eklemek istiyorsak, StreamWriter sınıfı yerine File.AppendText() metodu kullanabiliriz. Aşağıdaki örnek, bilgiler.txt dosyasına yeni bir bilgi ekleyecektir:

csharp

using System;
using System.IO;

class Program
{
static void Main(string[] args)
{
// Dosya yolu ve ismi tanımlanır
string dosya_yolu = “bilgiler.txt”;

  // File.AppendText metodu ile dosya açılır ve bilgi yazılır
  using (StreamWriter dosya = File.AppendText(dosya_yolu))
  {
    dosya.WriteLine("Mehmet, 40");
  }

  Console.WriteLine("Bilgi dosyaya eklendi.");
}

}

Yukarıdaki örnekte, File.AppendText() metodu kullanılarak bilgiler.txt dosyası açılır ve dosyaya Mehmet, 40 isim ve yaş bilgileri yazılır. Dosya işlemi tamamlandıktan sonra dosya kapatılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir