c# uygulama örnekleri

C# programlama dilinde, bir ürünün tutarını hesaplamak için aşağıdaki gibi bir fonksiyon yazabilirsiniz:

csharp

decimal CalculateProductTotal(decimal price, int quantity)
{
decimal total = price * quantity;
return total;
}

Bu fonksiyon, ürünün fiyatını ve miktarını alır ve toplam tutarını hesaplar. “decimal” veri türü, para birimi gibi hassas hesaplamalar yapmak için kullanılır.

Fonksiyonu kullanmak için, aşağıdaki gibi bir örnek oluşturabilirsiniz:

csharp

decimal price = 10.99m;
int quantity = 3;
decimal total = CalculateProductTotal(price, quantity);
Console.WriteLine(“Total Price: ” + total);

Bu örnekte, ürünün fiyatı 10.99 dolar ve miktarı 3 olarak belirlenmiştir. “CalculateProductTotal” fonksiyonu kullanılarak, ürünün toplam tutarı hesaplanır ve sonuç “Console.WriteLine” yöntemiyle ekrana yazdırılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir