c# uygulama örnekleri

C# ile vadeli hesap tutarı hesaplamak için birkaç matematiksel formül kullanabilirsiniz. Burada, basit ve bileşik faiz için hesaplama örnekleri verilecektir.

Basit Faiz Hesaplama:

Basit faiz, anapara üzerinden belirli bir faiz oranı hesaplanarak elde edilen getiridir. Basit faizle vadeli hesap tutarını hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılabilir:

csharp

double anapara = 1000;
double faizOrani = 0.05;
int vadeSuresi = 2; // yıl cinsinden
double faizGetirisi = anapara * faizOrani * vadeSuresi;
double vadeliHesapTutari = anapara + faizGetirisi;

Bu örnekte, anapara 1000 TL, faiz oranı %5 ve vade süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir. Hesaplama sonucu elde edilen vadeli hesap tutarı, anaparaya faiz getirisi eklenerek hesaplanmıştır.

Bileşik Faiz Hesaplama:

Bileşik faiz, faiz getirisi elde edildikten sonra bu getirinin de faiz oranına göre hesaplanmasıdır. Bileşik faizle vadeli hesap tutarını hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılabilir:

csharp

double anapara = 1000;
double faizOrani = 0.05;
int vadeSuresi = 2; // yıl cinsinden
double faizGetirisi = anapara * Math.Pow((1 + faizOrani), vadeSuresi) – anapara;
double vadeliHesapTutari = anapara + faizGetirisi;

Bu örnekte, anapara 1000 TL, faiz oranı %5 ve vade süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir. Hesaplama sonucu elde edilen vadeli hesap tutarı, anaparaya faiz getirisi eklenerek hesaplanmıştır. Faiz getirisi hesaplamak için Math.Pow() yöntemi kullanılmıştır.

Bu örneklerde kullanılan hesaplama formülleri, farklı faiz oranları ve vade süreleri için de geçerlidir. Hesaplama yapmadan önce kullanacağınız formülü ve değerleri doğru bir şekilde belirlemelisiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir