c# uygulama örnekleri

C# ile veri tabanı bağlantılı günlük takip programı yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Veri tabanı oluşturma: İlk adım olarak, kullanacağınız veri tabanını oluşturmanız gerekiyor. Bunun için öncelikle bir veritabanı yönetim sistemi (VYS) belirleyin. Bu örnekte, Microsoft SQL Server kullanacağız. Microsoft SQL Server Management Studio kullanarak yeni bir veritabanı oluşturun.

Veri tabanı bağlantısı: Programınızın veri tabanına bağlanabilmesi için bir bağlantı dizgisi oluşturmanız gerekiyor. Bağlantı dizgisinde veritabanı adı, sunucu adı ve kullanıcı adı, parola gibi bilgiler yer alır.

Veri tabanı tablosu: Veri tabanınızda bir tablo oluşturun. Bu tablo, günlük takip programınızın kaydedeceği verileri içerecektir. Bu örnekte, “GünlükTakip” adlı bir tablo kullanacağız. Bu tablo, tarih, açıklama ve notlar gibi sütunları içerebilir.

C# kodu: Şimdi programınızın C# kodunu yazabilirsiniz. Visual Studio veya benzeri bir entegre geliştirme ortamı kullanarak yeni bir proje oluşturun ve projenize gerekli olan veritabanı sürücüsü ve bağlantı nesnesini ekleyin.

Aşağıdaki örnek kodlar, C# ile veri tabanı bağlantılı günlük takip programı yapmanıza yardımcı olacaktır:

csharp

using System;
using System.Data.SqlClient;

class Program
{
static void Main(string[] args)
{
string connString = “Data Source=serverAdi;Initial Catalog=veritabaniAdi;User ID=kullaniciAdi;Password=sifre”;
SqlConnection conn = new SqlConnection(connString);
try
{
conn.Open();
Console.WriteLine(“Veri tabanına bağlantı başarılı.”);

    // Günlük takip verilerini veri tabanına kaydetmek için bir SQL sorgusu kullanın
    string query = "INSERT INTO GunlukTakip (Tarih, Aciklama, Notlar) VALUES (@Tarih, @Aciklama, @Notlar)";
    SqlCommand cmd = new SqlCommand(query, conn);

    // Kullanıcının girdiği tarih, açıklama ve notları alın
    Console.Write("Tarih (yyyy-mm-dd): ");
    string tarih = Console.ReadLine();
    Console.Write("Açıklama: ");
    string aciklama = Console.ReadLine();
    Console.Write("Notlar: ");
    string notlar = Console.ReadLine();

    // SQL sorgusundaki parametreleri kullanıcının girdiği verilerle doldurun
    cmd.Parameters.AddWithValue("@Tarih", tarih);
    cmd.Parameters.AddWithValue("@Aciklama", aciklama);
    cmd.Parameters.AddWithValue("@Notlar", notlar);

cmd.Parameters.AddWithValue(“@Tarih”, DateTime.Now);

// SQL sorgusunu çalıştır
cmd.ExecuteNonQuery();

Bu kod parçası, veri tabanına kaydetme işlemini gerçekleştirir. “cmd” değişkeni, SqlCommand sınıfının bir örneğidir ve “ExecuteNonQuery()” yöntemini kullanarak SQL sorgusunu çalıştırır. “ExecuteNonQuery()” yöntemi, veri tabanına kayıt eklemek, güncellemek veya silmek gibi sorguları çalıştırmak için kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir