c# uygulama örnekleri

C# kullanarak veritabanı bağlantılı bir TFF hakem üye girişi programı oluşturmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Veritabanı oluşturma: Öncelikle bir veritabanı oluşturmanız gerekiyor. Bu veritabanı, TFF hakem üyelerinin kayıtlarını ve giriş bilgilerini içerecektir. Veritabanı oluşturmak için SQL Server Management Studio veya Visual Studio’nun veritabanı oluşturma araçlarını kullanabilirsiniz.

Veritabanı bağlantısı kurma: Veritabanı bağlantısı kurmak için SqlConnection sınıfını kullanabilirsiniz. Bağlantı dizesi, veritabanı sunucusu adı, veritabanı adı, kullanıcı adı ve şifresi gibi bilgileri içerir.

using System.Data.SqlClient;

// Bağlantı dizesi
string connectionString = “Data Source=myServerAddress;Initial Catalog=myDataBase;User ID=myUsername;Password=myPassword”;

// SqlConnection nesnesi oluşturma
SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString);

Kullanıcı girişi ekranı: Kullanıcıların giriş yapabilecekleri bir ekran oluşturmanız gerekiyor. Bu ekran, kullanıcı adı ve şifre alanları içermelidir.

Giriş bilgilerinin doğrulanması: Kullanıcı girişi yapılırken, veritabanındaki kayıtlarla karşılaştırılarak giriş bilgilerinin doğru olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bunun için SqlCommand sınıfını kullanabilirsiniz.

// Kullanıcı adı ve şifre
string username = “john”;
string password = “12345”;

// SQL sorgusu
string query = “SELECT COUNT(*) FROM Users WHERE Username = @Username AND Password = @Password”;

// SqlCommand nesnesi oluşturma
SqlCommand command = new SqlCommand(query, connection);

// Parametrelerin atanması
command.Parameters.AddWithValue(“@Username”, username);
command.Parameters.AddWithValue(“@Password”, password);

// Sorgunun çalıştırılması
int count = (int) command.ExecuteScalar();

// Kullanıcı girişinin doğrulanması
if (count > 0)
{
// Kullanıcı girişi başarılı
}
else
{
// Kullanıcı adı veya şifre yanlış
}

Kullanıcı yetkilerinin kontrolü: Giriş yapan kullanıcının hakem üyesi olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Bunun için veritabanındaki kayıtları kullanabilirsiniz.

// Kullanıcı adı
string username = “john”;

// SQL sorgusu
string query = “SELECT COUNT(*) FROM Users WHERE Username = @Username AND IsReferee = 1”;

// SqlCommand nesnesi oluşturma
SqlCommand command = new SqlCommand(query, connection);

// Parametrenin atanması
command.Parameters.AddWithValue(“@Username”, username);

// Sorgunun çalıştırılması
int count = (int) command.ExecuteScalar();

// Hakem üyesi kontrolü

Hakem üyesi olan kullanıcının giriş işlemini gerçekleştirmek için, giriş yaptıktan sonra kullanıcının hangi işlemleri yapabileceğine dair bir menü oluşturabilirsiniz. Bu menü, kullanıcının hakemlik işlemlerini gerçekleştirebileceği sayfalara yönlendirebilir.

// Hakem üyesi kontrolü
if (count > 0)
{
// Kullanıcı girişi başarılı ve hakem üyesi
Console.WriteLine(“Hoş geldiniz, hakem üyesi!”);

// Hakemlik işlemlerinin yapılabileceği bir menü oluşturma
Console.WriteLine("1- Maç raporu oluştur");
Console.WriteLine("2- Puan durumunu görüntüle");
Console.WriteLine("3- Hakem bilgilerini güncelle");
Console.WriteLine("4- Çıkış yap");

// Kullanıcının seçim yapması
Console.Write("Seçiminiz: ");
int choice = int.Parse(Console.ReadLine());

// Seçime göre işlem yapılması
switch (choice)
{
  case 1:
    // Maç raporu oluşturma işlemi
    break;
  case 2:
    // Puan durumunu görüntüleme işlemi
    break;
  case 3:
    // Hakem bilgilerini güncelleme işlemi
    break;
  case 4:
    // Çıkış yapma işlemi
    break;
  default:
    Console.WriteLine("Geçersiz seçim!");
    break;
}

}
else
{
// Kullanıcı adı veya şifre yanlış
Console.WriteLine(“Kullanıcı adı veya şifre yanlış!”);
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir