c# uygulama örnekleri

C# programlama dili kullanarak bir veritabanında kayıt arama uygulaması yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Veritabanı oluşturma: Öncelikle, veritabanı oluşturmanız gerekiyor. Bunun için bir veritabanı yönetim sistemi (örneğin, SQL Server) kullanabilirsiniz. Veritabanı oluşturulduktan sonra, tablolarınızı ve alanlarınızı belirleyin.

Veritabanına bağlanma: C# programınızın veritabanına bağlanabilmesi için bir bağlantı dizesi oluşturmanız gerekiyor. Bu bağlantı dizesi, veritabanı sunucusunun adı, kullanıcı adı ve şifresi gibi bilgileri içerir.

Veri çekme: Veritabanından veri çekmek için SQL sorguları kullanabilirsiniz. Örneğin, belirli bir kaydı aramak için “SELECT * FROM TabloAdi WHERE AlanAdi = ‘AranacakKelime'” gibi bir sorgu kullanabilirsiniz. Bu sorgu, TabloAdi adlı tablodaki AlanAdi adlı alanda AranacakKelime adlı kelimeyi arar ve sonuçları döndürür.

Arayüz tasarımı: Veritabanından veri çektiğinizde, kullanıcıya sonuçları göstermek için bir arayüz tasarlayabilirsiniz. Örneğin, DataGridView veya ListView gibi bir kontrol kullanarak sonuçları gösterebilirsiniz.

Kodlama: Arayüz tasarımınızı tamamladıktan sonra, kodlama yapabilirsiniz. Veritabanına bağlanmak için SqlConnection sınıfını kullanabilirsiniz. Veri çekmek için SqlCommand sınıfını kullanabilirsiniz. Sonuçları arayüzde göstermek için de uygun kontrolü kullanabilirsiniz.

Örnek bir C# programı aşağıdaki gibi olabilir:

using System;
using System.Data.SqlClient;
using System.Windows.Forms;

namespace VeritabaniAramaUygulamasi
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

  private void btnAra_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    string arananKelime = txtAranacakKelime.Text;

    string baglantiCumlesi = "Data Source=SunucuAdi;Initial Catalog=VeritabaniAdi;User ID=KullaniciAdi;Password=Sifre;";
    SqlConnection baglanti = new SqlConnection(baglantiCumlesi);

    string sorgu = "SELECT * FROM TabloAdi WHERE AlanAdi = @ArananKelime";
    SqlCommand komut = new SqlCommand(sorgu, baglanti);
    komut.Parameters.AddWithValue("@ArananKelime", arananKelime);

    try
    {
      baglanti.Open();
      SqlDataReader okuyucu = komut.ExecuteReader();
      while (okuyucu.Read())
      {
        string sonuc = okuyucu["Alan1"].ToString() + " " + okuyucu["Alan2"].ToString() + " " + okuyucu["Alan3"].ToString();

lstSonuclar.Items.Add(sonuc);
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(“Hata: ” + ex.Message);
}
finally
{
baglanti.Close();
}
}
}
}

Bu örnek programda, kullanıcının girdiği aranacak kelimeyi alıp, veritabanında bu kelimeyi arayan bir sorgu yazıyoruz. Daha sonra, sorguyu SqlCommand nesnesi ile veritabanına gönderip, SqlDataReader nesnesi ile sonuçları okuyoruz. Sonuçları arayüzde göstermek için ListView kontrolü kullanıyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir